Eğer bir mıknatıs kütle merkezinden asılırsa bir ucu sürekli Kuzeyi diğer ucuda Güneyi gösterir. Dolayısıyla Kuzyi gösteren uca mıknatısın kuzey kutbu Güneyi gösteren uca ise mıknatısın güney kutbu denir.


Mıknatısın aynı kutupları birbirini iter zıt kutupları ise birbirini çeker. Yukarıdaki şekilde Kuzey kutbu Kuzey kutbunu iterken Güney (S) kutbu Güney kutbunu çeker.


Pusula bir noktadaki manyetik alanı gösterir. Pusula ince bir mıknatısın bir iğne üzerinde serbestçe dönebilmesiyle oluşur. Bir mıknatıs pusulaya yaklaştırılırsa pusula iğnesi sapma yapar.