1901
RÖNTGEN WILHELM CONRAD
Almanya Münih Üniversitesi d.1845 ö.1923:
“Sonradan adıyla anılmaya başlayacak olan önemli ışın tipini buluşuyla olanaklı kıldığı üstün hizmetler için”

1902
LORENTZ HENDRIK ANTOON
Hollanda Leyden Üniversitesi d.1853 ö. 1928
ZEEMAN PIETER
Hollanda Amsterdam Üniversitesi d.1865 ö. 1943:
“Manyetizmanın radyasyon üzerine etkileri konusundaki çalışmalarıyla verdikleri üstün hizmetler için”

1903
BECQUEREL ANTOINE HENRI
Fransa Ecole Polytechnique Paris d.1852 ö.1908:
“Kendiliğinden radyoaktiflik olgusunu keşfiyle sağladığı üstün hizmetler için”
CURIE PIERRE
Fransa Ecole municipale de physique et de chimie industrielles Paris d.1859 ö. 1906; ve eşi:
CURIE i MARIE nee SKLODOWSKA
Fransa d.1867 (Varşova Polonya) ö.1934:
“Profesör Henri Becquerel tarafından bulunan radyasyon olgusu üzerine yaptıkları ortak çalışmalarla sağladıkları üstün hizmetler için”


1904
RAYLEIGH Lord (J. W. STRUTT)
İngiltere Royal Institution Londra d.1842 ö.1919:
“Önemli gazların çoğunun yoğunluklarını buluşu ve bu çalışmaları sırasında argonu keşfedişi için”

1905
LENARD PHILIPP EDUARD ANTON
Almanya Kiel Üniversitesi d. 1862 ö. 1947:
“Katot ışınları üzerine çalışmaları için”

1906
THOMSON Sir JOSEPH JOHN
İngiltere Cambridge Üniversitesi d. 1856 ö.1940:
“Gazların elektrik iletkenliği üzerine yaptığı kuramsal ve uygulamalı çalışmaların üstün değeri için”

1907
MICHELSON ALBERT ABRAHAM
A.B.D. Chicapo Üniversitesi d. 1852 (Strelno o dönemde Almanya’da) ö. 1931:
“Duyarlı optik düzenekleri ve bunların yardımıyla gerçekleştirilen spektroskopik ve metrolojik araştırmalar için”

1908
LIPPMANN GABRIEL
Fransa Sorbonne Üniversitesi Paris d. 1845(Hollerich Lüksemburg) ö. 1921:
“Girişim olgusu aracılığıyla renklerin fotografik yollarla yeniden üretilebilmesini sağlayan yöntemi için”

1909
MARCONI GUGLIELMO
İtalya Marconi Wireless Telegraph Co. Ltd. Londra İngiltere d. 1874 ö.1937; ve
BRAUN CARL FERDINVE
Almanya Strasbourg Üniversitesi Alsace (o dönemde Almanya’da) d.1850 ö.1918:
“Telsiz telgrafın geliştirilmesine katkıları için”

1910
VAN DER WAALS JOHANNES DIDERIK
Hollanda Amsterdam Üniversitesi d. 1837 ö. 1923:
“Gaz ve sıvı hal denklemleri konusundaki çalışmaları için”

1911
WIEN WILHELM
Almanya Würzburg Üniversitesi d. 1864 ö. 1928:
“Isının yayılımı ile ilgili yasalar konusundaki keşifleri için”

1912
DALEN NILS GUSTAF
İsveç Swedish Gas-Accumulator Co. Lidingö-Stokholm d. 1869 ö. 1937:
“Fener kuleleri ve şamandıralarda kullanılan gaz akümülatörlerinde kullanılan otomatik regülatörleri keşfi için”

1913
KAMERLINGH-ONNES HEIKE
Hollanda Leyden Üniversitesi d. 1853 ö. 1926:
“Sıvı helyumun üretimine de olanak sağlayan maddenin düşük sıcaklıkta sergilediği özelliklerle ilgili çalışmaları için”

1914
VON LAUE MAX
Almanya Frankfurt-on-the Main Üniversitesi d. 1879 ö. 1960:
“X-ışınlarının kristaller tarafından kırınımını bulduğu için”

1915
BRAGG Sir WILLIAM HENRY
İngiltere Victoria Üniversitesi Manchester d. 1890 (Adelaide Avustralya) ö.1971:
“Kristal yapısının x-ışınları aracılığıyla çözümlenmesinde verdikleri hizmetler için”

1916
Ödül verilmedi.

1917
BARKLA CHARLES GLOVER
İngiltere Edinburgh Üniversitesi d.1877 ö. 1944:
“Elementlerin Röntgen ışıması karakteristiklerini bulduğu için”

1918
PLANCK MAX KARL ERNST LUDWIG
Almanya Berlin Üniversitesi d. 1858 ö. 1947:
“ Enerji kuantumlarını buluşuyla fizik biliminin gelişimine verdiği hizmetler için”

1919
STARK JOHANNES
Almanya Greifswald Üniversitesi d. 1874 ö. 1957:
“Kanal ışınlarında Doppler etkisini buluşu ve elektrik alanlarına spektral çizgilerin bölünümünü buluşu için”

1920
GUILLAUME CHARLES EDOUARD
İsviçre Ulusalararası Ağırlıklar ve Uzunluklar Bürosu Sevr d. 1861 ö. 1938:
“Nikel çelik alaşımlarının özelliklerini buluşuyla fizikte duyarlı ölçümlere verdiği hizmetler için”

1921
EINSTEIN ALBERT
Almanya ve İsviçre Kaiser-Wilhelm Institut (şimdi Max-Planck-Enstitüsü) für Physik Berlin d. 1879 ö. 1955:
“Kuramsal fiziğe verdiği hizmetler ve özellikle fotoelektrik etkiyi buluşu için”

1922
BOHR NIELS
Danimarka Kopenhag Üniversitesi d.1885 ö. 1962:
“Atomların yapısı ve atom kaynaklı ışıma konusundaki çalışmalarda hizmetleri için”

1923
MILLIKAN ROBERT ANDREWS
A.B.D. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü Pasadena CA d. 1868 ö. 1953:
“Elementer elektrik yükü ve foto-elektrik etki üzerine çalışmaları için”

1924
SIEGBAHN KARL MANNE GEORG
İsveç Uppsala Üniversitesi d. 1886 ö. 1978:
“X-ışını spektroskopisi alanındaki araştırma ve buluşları için”

1925
FRANCK JAMES
Almanya Götingen Üniversitesi d. 1882 ö. 1964; ve
HERTZ GUSTAV
Almanya Halle Üniversitesi d. 1887 ö. 1975:
“Elektronun atom üzerine etkileri konusundaki yasaları buluşları için”

1926
PERRIN JEAN BAPTISTE
Fransa Sorbonne Üniversitesi Paris d.1870 ö. 1942:
“Maddenin süreksiz yapısı konusundaki çalışmaları ve özellikle çökelme dengesini buluşu için”

1927
COMPTON ARTHUR HOLLY
A.B.D. Chicago Üniversitesi d. 1892 ö. 1962:
“Adını taşıyan etkiyi buluşu için”; ve
WILSON CHARLES THOMSON REES
İngiltere Cambridge Üniversitesi d. 1869 ö. 1959:
“Elektrik yüklü parçacıkların güzergahlarının buhar yoğuşması yoluyla görünür hale getirilmesi yöntemini buluşu için”

1928
RICHARDSON Sir OWEN WILLANS
İngiltere Londra Üniversitesi d. 1879 ö. 1959:
“Termiyonik olgu üzerindeki çalışmaları ve özellikle adını taşıyan yasayı buluşu için”

1929
DE BROGLIE Prince LOUIS-VICTOR
Fransa Sorbonne Üniversitesi Institut Henri Poincare Paris d. 1892 ö. 1987:
“Elektronların dalga özelliğini buluşu için”

1930
RAMAN Sir CHVERASEKHARA VENKATA
Hindistan Kalküta Üniversitesi d. 1888 ö. 1970:
“Işığın saçılımı üzerindeki çalışması ve adını taşıyan etkiyi buluşu için”

1931
Ödül verilmedi.

1932
HEISENBERG WERNER
Almanya Leipzig Üniversitesi d. 1901 ö. 1976:
“Uygulaması sonradan hidrojenin allotropik biçimlerinin de bulunmasını sağlayan kuantum mekaniğini oluşturduğu için”

1933
SCHRÖDINGER ERWIN
Avusturya Berlin Üniversitesi d. 1887 ö. 1961; ve
DIRAC PAUL ADRIEN MAURICE
İngiltere Cambridge Üniversitesi d. 1902 ö. 1984:
“Atom kuramının yeni ve yapıcı biçimlerini buluşu için”

1934
Ödül verilmedi.

1935
CCHADWICK Sir JAMES
İngiltere Liverpool Üniversitesi d. 1891 ö. 1974:
“Nötronu buluşu için”

1936
HESS VICTOR FRANZ
Avusturya Innbruck Üniversitesi d. 1883 ö. 1964:
“kozmik ışınımı buluşu için” ve
ANDERSON CARL DAVID A.B.D.
Kaliforniya teknoloji Enstitüsü Pasadena CA d. 1905 ö. 1991:
“Pozitronu buluşu için”

1937
DAVISSON CLINTON JOSEPH
A.B.D. Bell Telephone Laboratories New York NY d. 1881 ö. 1958; ve
THOMSON Sir GEORGE PAGET
İngiltere Londra Universty d. 1892 ö. 1975:
“Elektronların kristaller tarafından kırınımını deneysel olarak buluşları için”

1938
FERMI ENRICO
İtalya Roma Üniversitesi d. 1901 ö.1954:
“Nötron ışınlamasıyla oluşturulan yeni radyoaktif elementlerin varlığını gösterdiği ve yine bu konuyla ilgili olarak yavaş nötronlar aracılığıyla başlatılan nükleer tepkimeleri buluşu için”

1939
LAWRENCE ERNEST ORLANDO
A.B.D. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley CA d. 1901 ö. 1958:
“Siklotronu buluşu ve geliştirişi ve bunun aracılığıyla elde edilen bulgular özellikle de yapay radyoaktif elementlerin bulunuşu için”

1940
Ödül verilmedi.

1941
Ödül verilmedi.

1942
Ödül verilmedi.

1943
STERN OTTO A.B.D.
Carnegie teknoloji Enstitüsü Pittsburg PA d.1888 (Sorau o dönemde Almanya’da) ö. 1969:
“Moleküler ışın yönteminin geliştirilmesine katkıları ve protonun manyetik momentini buluşu için”

1944
RABI ISIDOR ISAAC
A.B.D. Columbia Üniversitesi New York NY d. 1898 ö. 1988:
“Atom çekirdeğinin manyetik özelliklerinin kaydı için kullanılan rezonans yöntemini buluşu için”

1945
PAULI WOLFGANG
Avusturya Princeton Üniversitesi NJ A.B.D. d.1900 ö. 1958:
“Pauli İlkesi olarak da anılan Dışarlama İlkesi’ni buluşu için”

1946
BRIDGMAN PERCY WILLIAMS
A.B.D. Harvard Üniversitesi Cambridge MA d. 1882 ö. 1961:
“Olağanüstü yüksek basınç düzeylerine ulaşılmasına olanak tanıyan düzeneğini buluşu ve bu yolla yüksek basınç fiziği alanında yaptığı keşifler için”

1947
APPLETON Sir EDWARD VICTOR
İngiltere Department of Scientific ve Industrial Research Londra d. 1892 ö. 1965:
“Üst atmosfer katmanlarıyla ilgili araştırmaları ve Appleton katmanı olarak anılan katmanı buluşu için”

1948
BLACKETT Lord PATRICK
MAYNARD STUART
İngilterei Victoria Üniversitesi Manchester d. 1897 ö. 1974:
“Wilson sis odasını geliştirişi ve bu yolla nükleer fizik ve kozmik radyasyon alanlarında yaptığı keşifler için”

1949
YUKUWA HIDEKI
Japonya Kyoto Kraliyet Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi New York NY A.B.D. d. 1907 ö. 1981:
“Nükleer kuvvetler alanındaki kuramsal çalışmalarıyla mezonların varlığını öngörüşü için”

1950
POWELL CECIL FRANK
İngiltere Bristol Üniversitesi d. 1903 ö. 1969:
“Nükleer süreçlerin araştırılmasında fotografik yöntemleri geliştirişi ve bu yöntemle mezonlarla ilgili olarak yaptığı keşifler”

1951
COCKCROFT Sir JOHN DOUGLAS
İngiltere Atomic Energy Research Establishment Harwell Didcot Berks. d. 1897 ö. 1967; ve
WALTON ERNEST THOMAS SINTON
Irlanda Dublin Üniversitesi d. 1903 ö. 1995:
“Yapay olarak hızlandırılmış atomik parçacıklar aracılığıyla atom çekirdeğinin transmutasyonu konusundaki öncü çalışmaları için”

1952
BLOCH FELIX
A.B.D. Stanford Üniversitesi Stanford CA d. 1905 (Zürih İsviçre) ö.1983; ve
PURCELL EDWARD MILLS
A.B.D. Harvard Üniversitesi Cambridge MA d.1912 ö. 1997:
“Hassas nükleer manyetik ölçümler için geliştirdikleri yeni yöntemler ve bu yolla yaptıkları keşifler için”

1953
ZERNIKE FRITS (FREDERIK)
Hollanda Groningen Üniversitesi d. 1888 ö. 1966:
“Faz kontrast yöntemini uygulayışı ve özellikle faz kontrast mikroskobunu keşfi için”

1954
BORN MAX
İngiltere Edinburgh Üniversitesi d. 1882 (Breslau O dönemde Almanya’da) ö. 1970:
“Kuantum mekaniğindeki temel araştırmaları ve özellikle dalga fonksiyonunun istatistiksel yorumunu yaptığı için”; ve
BOTHE WALTHER
Almanya Heidelberg Üniversitesi Max-Planck Institut (daha önceleri Kaiser-Wilhelm-Institut) für medizinische Forschung Heidelberg d. 1891 ö. 1957:
“Bulduğu rastlantı yöntemi ve bu aracılıkla yaptığı keşifler için”

1955
LAMB WILLIS EUGENE
A.B.D. Stanford Üniversitesi Stanford CA d. 1913:
“Hidrojen spektrumunun ayrıntılı yapısıyla ilgili buluşları için”; ve
KUSCH POLYKARP
A.B.D. Columbia Üniversitesi New York NY d. 1911 (Blankenburg o dönemde Almanya’da) ö. 1993:
“Elektronun manyetik momentini duyarlı biçimde saptadığı için”

1956
SHOCKLEY WILLIAM
A.B.D. Beckman Instruments Inc. Yarı İletken Laboratuarı Mountain View CA d.1910 ö. 1989; ve
BARDEEN JOHN
A.B.D. Illinois Üniversitesi Urbana IL d. 1908 ö. 1991; ve
BRATTAIN WALTER HOUSER
A.B.D. Bell Telephone Laboratories Murray Hill NJ d. 1902 ö. 1987:
“Yarı iletkenler üzerinde çalışmaları ve transistör etkisini buluşları için”

1957
YANG CHEN NING
Çin Institute for Advanced Study Princeton NJ A.B.D. d. 1922; ve
LEE TSUNG-DAO
Çin Columbia Üniversitesi NY d. 1926
“Temel parçacıklarla ilgili önemli keşiflere yol açan parite yasalarıyla ilgili araştırmaları için”

1958
CHERENKOV PAVEL ALEKSEYEVICH
SSCB SSCB Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü Moskova d. 1904 ö. 1990;
FRANK ILIJA MIKHAILOVICH
SSCB SSCB Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü Moskova d. 1908 ö. 1990; ve
TAMM IGOR YEVGENYEVICH
SSCB Moskova Üniversitesi ve SSCB Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü Moskova d. 1885 ö. 1971:
“Cherenkov etkisinin bulunuşu için”

1959
SEGRE EMILIO GINO
.B.D. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley CA d.1905 (Tivoli İtalya’da) ö. 1989; ve
CHAMBERLAIN OWEN
A.B.D. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley CA d.1920:
“Antiprotonu keşifleri için”

1961
HOFSTADTER ROBERT
A.B.D. Standord Üniversitesi CA d. 1915 ö. 1990:
“Atom çekirdeğinde elektron saçılımıyla ilgili öncü çalışmaları ve bu yolla yaptığı nükleonların yapısına ilişkin keşifler için”; ve
MÖSBAUER RUDOLF LUDWIG
Almanya Technische Hochschule Münih ve Kaliforniya Teknoloji enstitüsü Pasadena CA A.B.D. d. 1929:
“Gamma radyasyonunun rezonans emilimiyle ilgili araştırmaları ve bu aracılıkla keşfettiği ve sonradan adının verildiği etkiyi bulduğu için”

1962
LVEAU LEV DAVIDOVICH
SSCB Bilimler Akademisi Moskova d. 1908 ö. 1968:
“Yoğun madde özellikle de sıvı helyumla ilgili öncü çalışmaları için”

1963
WIGNER EUGENE P.
A.B.D. Princeton Üniversitesi Princeton NJ d. 1902 (Budapeşte Macaristan’da) ö. 1995:
“Atom çekirdeği ve temel parçacıklar kuramına katkıları ve özellikle temel simetri ilkelerinin keşfi ve uygulaması için”
GOEPPERT-MAYER MARIA
A.B.D. Kaliforniya Üniversitesi La Jolla CA d. 1906 (Kattowitz o dönemde Almanya’da) ö. 1972; ve
JENSEN J. HANS D.
Almanya Heidelberg Üniversitesi d. 1907 ö. 1973
“Nükleer kabuk yapısıyla ilgili keşifleri için”

1964
TOWNES CHARLES H.
A.B.D. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Cambridge MA d. 1915; ve
BASOV NICOLAY GENNADIYEVICH
SSCB Lebedev Institute for Physics Akademija Nauk Moskova d. 1916:
“Kuantum elektronik alanında gerçekleştirdikleri maser-laser ilkesine dayalı olarak osilatör ve amplifikatörlerin yapılmasına olanak sağlayan temel çalışmalar için”

1965
TOMONAGA SIN-ITIRO
Japonya Tokyo Üniversitesi Tokyo d. 1906 ö. 1979;
SCHWINGER JULIAN
A.B.D. Harward Üniversitesi Cambridge MA d. 1918 ö. 1994; ve
FEYNMAN RICHARD P.
A.B.D. Kaliforniya teknoloji Enstitüsü PasadenaCA d. 1918 ö. 1988:
“Kuantum elektrodinamiği konusunda yaptıkları temel parçacıklar fiziğini tepeden tırnağa etkileyen temel nitelikteki çalışmaları için.”

1966
KASTLER ALFRED
Fransa Ecole Normale Superieure Universite de Paris d.1902 ö. 1984:
“Atomlarda Hertz rezonanslarının çalışılmasına olanak sağlayan optik yönetemleri keşfedip geliştirdiği için”

1967
BETHE HANS ALBRECHT
A.B.D. Cornell Üniveristesi İthaca NY d. 1906
“Nükleer tepkimeler kuramına katkıları özellikle de yıldızlarda enerji üretimiyle ilgili buluşları için”

1968
ALVAREZ LUIS W.
A.B.D. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley CA d. 1911 ö. 1988:
“Temel parçacık fiziğine yaptığı nihai katkılar ve özellikle de hidrojen kabarcık odası ve veri çözümleme tekniklerini geliştirerek çok sayıda rezonans halini keşfedişi için”

1969
GELL-MANN MURRAY
A.B.D. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü Pasadena CA d. 1929:
“Temel parçacıkların sınıflandırması ve etkileşimlerine ilişkin keşif ve katkıları için”

1970
ALFVENi HANNES
İsveç Royal Teknoloji Enstitüsü Stokholm d. 1908 ö. 1995:
“Manyeto-hidrodinamik alanındaki plazma fiziğinin farklı alanlarında verimli uygulama olanakları bulan temel nitelikte araştırmaları ve keşifleri için”

1971
GABOR DENNIS
İngiltere Imperial College of Science ve Technology Londra d. 1900 ö. 1979:
“Holografik yöntemi bulup geliştirdiği için”

1972
BARDEEN JOHNi A.B.D.
Illinois Üniversitesi Urbana IL d. 1908 ö. 1991; ve
COOPER LEON N. A.B.D.
Pennsylvania Üniversitesi Philadelphia PA ö.1931:
“Genellikle BCS kuramı olarak da anılan üstün iletkenlik kuramını birlikte geliştirdikleri için”

1973
ESAKİ LEO
Japonyai IBM Thomas J. Watson Research Centeri Yorktown Heights NY A.B.D. d. 1925; ve
GIAEVER IVAR
A.B.D. General Electric Company Schenectady Ny d. 1929 (Bergen Norveç’te)
“Sırasıyla yarıiletkenler ve üstüniletkenlerde tünelleme etkisini deneysel olarak keşfettikleri için”
JOSEPHSON BRIAN
D. İngiletere Cambridge Üniversitesi Cambridge d.1940:
“Yaygın olarak Josephson etkileri olarak da anılan bir tünel engelinden geçen üstünakımın niteliklerine ilişkin kuramsal öngörüleri için”

1974
RYLE Sir MARTIN
İngiltere Cambridge Üniversitesi Cambridge d. 1918 ö. 1984; ve
HEWISH ANTONY
İngiltere Cambridge Üniversitesi Cambridge d. 1924:
“Radyoastrofizik alanındaki öncü araştırmaları; Ryle’ye özellikle apartür sentez tekniğini buluşu Hewish’e pulsarların keşfindeki nihai rolü için”

1975
BOHR AAGE
Danimarka Niels Bohr Institute Kopenhag d. 1922;
MOTTELSON BEN
Danimarka Nordita Kopenhag d. 1926; ve
RAINWATER JAMES
A.B.D. Columbia Üniversitesi New York NY d. 1917 ö. 1986:
“atom çekirdeğinde kollektif hareket ve parçacık hareketi arasındaki bağıntıyı buluşu ve bu bağlamda atom çekirdeğinin yapısıyla ilgili kuramları geliştirdikleri için”

1976
RICHTERi BURTON
A.B.D. Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi Stanford CA d. 1931;
TING SAMUEL C.C.
A.B.D. Massachusetts Teknoloji enstitüsü (MIT) Cambridge MA (Avrupa Nükleer araştırma Merkezi Cenevre İsviçre) d. 1936:
“Yeni bir tür temel ağır parçacığın keşfindeki öncü çalışmaları için”

1977
ANDERSON PHILIP W.
A.B.D. Bell Laboratuarları Murray Hill NJ d. 1923;
MOTT Sir NEVILL F.
İngiltere Cambridge Üniversitesi Cambridge d. 1905 ö. 1996; ve
VAN VLECK JOHN H.
A.B.D. Harvard Üniversitesi Cambridge MA d. 1899 ö. 1980:
“Manyetik ve düzensiz sistemlerin elektronik yapısına ilişkin temel nitelikte kuramsal araştırmaları için”

1978
KAPITSA PYOTR LEONIDOVICH
SSCB Bilimler Akademisi Moskova d. 1894 ö. 1984:
“Düşük sıcaklıklar fiziği alanındaki temel buluş ve keşfi için”; ve
PENZIAS ARNO A.
A.B.D. Bell Laboratuarları Holmdel NJ d.1933 ve
WILSON ROBERT W.
A.B.D. Bell Laboratuarları Holmdel NJ d. 1936:
“Kozmik mikrodalga zemin ışımasını keşifleri için”

1979
GLASHOW SHELDON L.
A.B.D. Lyman Laboratory Harvard Üniversitesi
Cambridge MA d. 1932;
SALAM ABDUS
Pakistan Uluslar arası Kuramsal Fizik Araştırmaları Merkezi Trieste ve Imperial College of Science ve Technology Londra İngiltere d. 1926 1996; ve
WEINBERG STEVEN
A.B.D. Harvard Üniversitesi Cambridge MA d. 1933:
“Temel parçacıklar arasındaki zayıf ve elektromanyetik etkileşimlerin birleşik kuramına katkıları ve bu çalışmaları kapsamında zayıf yüksüz akımı öngörmeleri için”

1980
CRONIN JAMES W.
A.B.D. Chicago Üniversitesi Chicago IL d. 1931; ve
FITCH VAL L.
A.B.D. Princeton Üniversitesi Princeton NJ d. 1923:
“Yüksüz K-mezonların bozunumunda temel simetri ilkelerinin ihlalini buluşları için

1981
BLOEMBERGEN NICOLAAS
A.B.D. Harvard Üniversitesi Cambridge d. 1920; ve
SCHAWLOW ARTHUR L.
A.B.D. Stanford Üniversitesi Stanford CA d.1921:
“Lazer spektroskopisinin geliştirilmesine katkısı için”; ve
SIEGBAHN KAI M.
İsveç Uppsala Üniversitesi Uppsala d. 1918:
“Yüksek çözünürlükte elektron spektroskopisinin geliştirilmesine katkısı için”

1982
WILSON KENNETH G.
A.B.D. Cornell Üniversitesi Ithaca NY d. 1936;
“Faz geçişiyle ilintili kritik olgu kuramı için”

1983
CHANDRASEKHAR SUBRAMANYAN
A.B.D. Chicago Üniversitesi Chicago IL d. 1910 (Lahore Hindistan) ö. 1995:
“Yıldızların yapıları ve evrimlerine ilişkin önemli fiziksel süreçler hakkındaki kuramsal çalışmaları için”; ve
FOWLER WILLIAM A.
A.B.D. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü Pasedena CA d. 1911 ö. 1995:
“Evrende kimyasal elementlerin oluşumunda nükleer tepkimelerin etkisi üzerine kuramsal ve deneysel çalışmaları için”

1984
RUBBIA CARLO
Italya CERN Cenevre İsviçre d. 1934; ve
VAN DER MEER SIMON
Hollanda CERN Cenevre İsviçre d. 1925:
“Zayıf etkileşimlerin taşıyıcıları olan W ve Z parçacıklarının keşfiyle sonuçlanan büyük projeye nihai katkıları için”

1985
VON KLITZING KLAUS
Federal Almanya Cumhuriyeti Max-Planck-Enstitüsü Katı Hal Araştırmaları Stutgart d. 1943:
“Kuantum Hall etkisini keşfi için”

1986
RUSKA ERNST
Federal Almanya Cumhuriyeti Fritz-Haber-Instituti Berlin d. 1906 ö. 1988:
“Elektron optiği alanında temel nitelikte çalışması ve ilk elektron mikroskobunu tasarlayışı için” ve
BINNIG GERD
Federal Almanya Cumhuriyeti IBM Zürih Araştırma Laboratuarı Rüschlikon İsviçre d. 1947; ve
ROHRER HEINRICH
İsviçre IBM Zürih Araştırma Laboratuarı Rüschlikon İsviçre d. 1933:
“Taramalı tünelleme mikroskobunu tasarlayışı için”

1987
BEDNORZ J. GEORG
Federal Almanya Cumhuriyeti IBM Araştırma Laboratuarı Rüschlikon İsviçre d. 1950; ve
MÜLLER K.ALEXANDER
İsviçre IBM Araştırma Laboratuarı d. 1927:
“Seramik malzemelerde üstüniletkenliğin keşfine kaydettikleri önemli katkı için”

1988
LEDERMAN LEON M.
A.B.D. Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuarı Batavia IL d. 1922;
SCHWARTZ MELVIN
A.B.D. Digital Pathways Inc. Mountain View CA d. 1932; ve
STEINBERGER JACK
A.B.D. CERN Cenevre İsviçre d. 1921
“Nötrino demeti yöntemi ve muon nötrinosunun keşfi aracılığıyla elektronların ikili yapısının gösterilişi için”

1989
RAMSEY NORMAN F.
A.B.D. Harvard Üniversitesi Cambridge MA d. 1915:
“Ayrışık salınımsal alanlar yönteminin bulunuşu ve bunu hidrojen mazeriyle diğer atomik saatlerde kullanışları için”; ve
DEHMELT HANS G.
A.B.D. Washington Üniversitesi Seattle WA d. 1922; ve
PAUL WOLFGANG
Federal Almanya Cumhuriyeti Bonn Üniversitesi d. 1913 ö. 1993:
“İyon hapsetme tekniğini geliştirdiği için”

1990
FRIEDMANi JEROME I.
A.B.D. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Cambridge MA d. 1930;
KENDALL HENRY W.
A.B.D. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Cambridge MA d. 1926; ve
TAYLOR RICHARD E.
Kanada Stanford Üniversitesi CA A.B.D. d. 1929:
“Parçacık fiziğinde kuark modelinin gelişimi için önemli olan bağlı elektronlar ile protonlar üzerinde elektronların derin esnek olmayan saçılımlarıyla ilgili öncü niteliğindeki araştırmaları için”

1991
de GENNES PIERRE-GILLES
Fransa College de France Paris d. 1932:
“Basit sistemlerdeki düzen olgularının araştırılması için geliştirilmiş yöntemlerin özellikle sıvı kristaller ve polimerler gibi daha karmaşık madde biçimlerine genelleştirilebileceğini keşfettiği için”

1992
CHARPAK GEORGES
Fransa Ecole Superieure de Physique et Chimie Paris ve CERN Cenevre İsviçre d. 1924 (Polonya):
“Parçacık detektörlerini özellikle çok kabolu orantısal odayı bulduğu ve geliştirdiği için”

1993
HULSE RUSSELL A.
A.B.D. Princeton Üniversitesi NJ d. 1950 ve
TAYLOR Jr. JOSEPH H.
A.B.D. Princeton Üniversitesi NJ d. 1941:
“Kütleçekim çalışmaları için olanaklar yaratan bir buluş olan yeni bir tip pulsarı keşfi için”

1994
“Yoğun madde çalışmalarında kullanılan nötron saçılımı tekniklerinin geliştirilmesine öncü nitelikte katkıları için”:
BROCKHOUSE BERTRAM N.
Kanada McMaster Üniversitesi Ontario d. 1918:
“Nötron spektroskopisini geliştirdiği için”; ve
SHULL CLIFFORD G.
A.B.D. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Cambridge MA d. 1915:
“Nötron kırınım tekniğini geliştirdiği için”

1995
“Lepton fiziğine öncü nitelikteki deneysel katkıları için”:
PERL MARTIN L.
A.B.D. Stanford Üniversitesi CA d. 1927
“Tau leptonunun keşfi için”
REINES FREDERICK
A.B.D. Kaliforniya Üniversitesi Irvine d. 1918 ö. 1998
“Nötrinonyu keşfi için”

1996
LEE DAVID M.
A.B.D. Cornell Üniversitesi Ithaca NY d. 1931;
OSHEROFF DOUGLAS D.
A.B.D. Stanford Üniversitesi CA d. 1945; ve
RICHARDSON ROBERT C.
A.B.D. Cornell Üniversitesi Ithaca NY d. 1937:
“Helyum-3’ün üstünakışkanlığını keşifleri için”

1997
CHU STEVEN
A.B.D. Stanford Üniversitesi Kaliforniya d. 1948;
COHEN-TANNOUDJI CLAUDE
Fransa College de France ve Ecole Normale Superieure Paris Fransa d. 1933; ve
PHILLIPS WILLIAM D.
A.B.D. National Institute of Standards and Technology Gaithersburg Maryland d. 1948:
“Atomları lazer ışığıyla soğutma ve hapsetme yöntemlerini geliştirdikleri için”

1998
LAUGHLIN ROBERT B.
A.B.D. Stanford Üniversitesi Stanford CA A.B.D. d. 1950;
STÖRMER HORST L.
A.B.D. Columbis Üniversitesi New York NY ve Bell Laboratuarları NJ USA d. 1949; ve
TSUI DANIEL C.
A.B.D. Princeton Üniversitesi NJ d. 1939:
“Kesirli yüklü uyarımları olan yeni bir kuantum sıvısı keşfettikleri için”

1999
HOOFFT GERARDUS
Utrecht Üniversitesi Utrecht Hollanda
MARTİNUS J. G. VELTMAN
Michigan Üniversitesi Ann Arbor Michigan ABD
"Elektromanyetik zayıf etkileşimin yapısı"

2000
ALFEROW ZHONES I.
A.F. Ioff Fiziko - Teknik Enstitüsü Petersburg Rusya
KROEMAN HORWERT
Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara California ABD
KİBY JACK S.
Texas Instruments Dallas Texas ABD
"Modern İletişim Teknolojilerine yaptıkları katkı"

2001
Eric A. Cornell Wolfgang Ketterle Carl E. Wieman
Bose-Einstein Yoğuşması
Amerikalı Eric A. Cornell Carl E. Wieman ve Alman Wolfgang Ketterle buldukları maddenin yeni haliyle (daha hızlı ve küçük elektronik bileşenler üretilmesine yol açabilecek ultra-soğuk gaz) 2001 Nobel Fizik Ödülü’nün sahibi oldu.

2002
Raymond Davis Jr. Masatoshi Koshiba Riccardo Giacconi
Astrofizikteki öncü çalışmaları özellikle kozmik nötrinoların saptanması nedeniyle

2003
Alexei A. Abrikosov Vitaly L. Ginzburg Anthony J. Leggett
2003 Nobel Fizik Ödülü’nü süperiletkenler üzerine yaptıkları çalışmalarla Rus Alexei Abrikosov ve Vitaly Ginzburg ve İngiliz vatandaşı Anthony Leggett kazandılar.

2004
David J. Gross H. David Politzer Frank Wilczek
California Üniversitesi'nden David J. Gross California Institute of Technology'den H. David Politzer ve Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) Frank Wilczek maddenin mümkün olan en küçük parçası (kuark) üzerinde yaptıkları çalışmalar göz önüne alınarak ödüle layık görüldü.

2005
John L. Hall Roy J. Glauber Theodor W. Haensch
Nobel 2005 fizik ödülü üç bilimadamı arasında paylaştırıldı. İsveç Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamada ödülün lazerle çalışan hassas spektroskopinin geliştirilmesine katkıları nedeniyle Amerikalı John L. Hall ve Roy J. Glauber ile Alman Theodor W. Haensch’e verildiği belirtildi.

2006
John C. Mather ve George F. Smoot

2006 Nobel Fizik Ödülü’ne evrenin oluşumunda Big Bang patlamasının rolünü araştıran ABD’li bilim insanları John C. Mather ve George F. Smoot layık bulundu.

2007 Nobel Fizik Ödülü’ne Fransız Albert Fert ve Alman Peter Grünberg “dev manyetik dirençle” (GMR) ilgili çalışmaları nedeniyle layık görüldü.
Nobel komitesinin açıklamasında fizikçiler Albert Fert ve Peter Grünberg’e bilgisayarın sabit disklerine kayıtlı bilgilerin okunması tekniğinde devrim yaptıkları için bu ödülün verileceği belirtildi. Açıklamada araştırmacıların çalışmalarını ayrı olarak yürüttükleri kaydedildi.

Fert ve Grünberg’in keşfettiği GMR teknolojisinin enformasyon ve iletişim alanına büyük etkisi oldu. Özellikle günümüzde tüm sabit disklerde kullanılan okuyucu kafaların yapımına imkan veren bu teknolojiyle sabit disklerin kapasitesi de artırıldı.
Ödüle layık görülen bilim adamlarından Fransız Albert Fert (69) 1995’ten beri Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ve Fransız Thales Grubu’nun kurduğu birliğin bilim müdürü görevini üstleniyor.
68 yaşındaki Peter Grünberg de Almanya’da Forschungszentrum Jülich Enstitüsü’nde profesörlük yapıyor.