Güç ve kuvvet arasındaki fark nedir?


Kuvvet bir cismi çeken ya da iten etkiye denir. Kuvvet kütle ve ivmenin çarpımına eşittir. Örneğin bir cismin üzerindeki yerçekimi kuvvetini hesaplamak için cismin kütlesiyle (kg cinsinden) yerçekimi ivmesini (981 kg/m2) çaparız. Kuvvetin birimi Newton'dur.

Güç birim zamanda yapılan işi tanımlar. İş ise bir cismi bir yerden başka bir yere taşımak için gereken kuvvettir. İşi matematiksel olarak şöyle tanımlayabiliriz: İş = (uygulanan kuvvet) x (yol). Bu sırada harcanan gücü hesaplamak için de işi zamana bölmek gerekiyor. Çünkü güç birim zamanda yapılan işe eşit.

Bu durumda güç ve kuvvet arasındaki ilişki şöyle tanımlanabilir:

Güç = kuvvet x yol / zaman.

Yani güç birim zamanda alınan yolun uygulanan kuvvetle çarpımına eşittir. Formülü biraz daha indirgersek (yol / zaman = hız):

Güç = kuvvet x hız olur.

Alıntıdır.