Eksarsım fizikte sarsımın değişme oranını diğer bir deyişle zamana göre türevini belirten vektörel bir büyüklüktür. Sarsımın zamana göre birinci türevi ivmenin zamana göre ikinci türevi hızın zamana göre üçüncü türevi konumun zamana göre dördüncü türevidir. Eksarsım aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
sarsım ivme hız konumt zamana karşılık gelir.Şu an için eksarsım ya da türevleri için kabul edilmiş uluslararası bir birim yoktur. Örneğin eksarsımın türevi şaka ile karışık çatırtı (sarsımdan da küçük anlamında) olarak ifade edilir. Eksarsım metrik sistemde metre bölü saniye üzeri dört (metre bölü saniye bölü saniye bölü saniye bölü saniye m/s4 ya da m·s−4) olarak tanımlanır.