Ekgücüm fizikte gücümün değişme oranını diğer bir değişle zamana göre türevini belirten vektörel bir büyüklüktür. Kütle ile EksarsımınGöreli fizikte momentumun zamana göre üçüncü türevi olarak gösterilir çünkü kütle hıza bağlıdır. Bu nicelik için şu an için uluslararası ortak bir terim olmasa da İngilizcesi olan tug sıklıkla kullanılır. çarpımı olarak da ifade edilebilir.

Ekgücüm aşağıdaki denklemle ifade edilir:
momentumm kütle hızt zamana karşılık gelir.Eğer kütle sabitse (Göreli olmayan fizikteki gibi) denklem aşağıdaki hale indirgenir:
Ekgücümün birimi gücüm bölü zaman ya da zaman çarpı uzunluk bölü zamanın dördüncü kuvveti; metrik sistemde ise kilogram metre bölü saniye üzeri dört (kg·m/s4) olarak tanımlanır.