Debi bir akışkanın aktığı izleğin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen akışkan hacmidir.

Bir akarsuyun aktardığı su miktarını bir boru sisteminin çeşitli noktalarında aktarılan akışkan miktarını belirlerken vb. yerlerde kullanılır. Hidrolojide hidrolikte akışkanlar mekaniğinde sıkça başvurulan bir kavramdır. Boyutu hacim / zaman genellikle kullanılan metrik birimi m3 / sn . Yaygın göstergesi Q harfidir.


__________________