Rüzgarın en basit şekilde tanımı hareket halindeki havadır. Diğer bir deyiş ile rüzgar dediğimiz şey aslında bir yerden bir başka yere gitmekte olan havadır. Bu hava hareketinin yönü herhangi bir yöne doğru olabilir fakat sıklıkla yatay yönde hareket olur.

Rüzgar hakkında kısa ve basit tanımlamadan sonra rüzgar oluşumuna sebep etkenler nelerdir bunların “fizik” bilimiyle ilgisi nedir. Rüzgar oluşumunu hangi kanun yada teorilerle aççıklayabiliriz onlara bakalım.


Rüzgar oluşumunda çokça yer edinen fiziksel kavramlardan birisi “basınç” kavramıdır. Basınç birim yüzeye etki eden kuvvet olarak tanımlanmakta ve birimi kuvvet birimi/alan birimi (Newton/metre – N/m) olarak verilmektedir.

Rüzgarın oluşumu Fizik biliminde Basınç sıcaklık hareket kanunları ile ve "bağıl ve bileşik hareket" kuralıyla açıklanabilir.

Rüzgar’ın temel sebebi atmosfer basıncı farklılıklarıdır. Atmosfer basıncının yüksek olduğu bölgeden düşük olduğu bölgeye doğru bir hava hareketi olur. İşte bahsi geçen bu hareket rüzgardır.

Bu basınç farkının oluşmasına neden olan şey ise genellikle Güneş’tir. Gün içinde güneş ışınları atmosferde çok düzgün bir dağılımla soğurulmaz. Kimi bölgeler daha çok enerji alırken kimi bölgeler daha az alabilir. Ve böylece atmosferde farklı sıcaklık bölgeleri oluşur.

Yani soğuk hava daha yoğun olup yere doğru çökmektedir. Bu durumda bu bölgede yüksek bir basın oluşur. Sıcak bölgedeki yukarı doğru kırmızı oklar ise yükselmekte olan havayı temsil etmektedir. Isınan hava yükselir ve bölgedeki basınç düşer.

Böylece yüksek hava basıncının olduğu soğuk bölgeden sıcak bölgeye doğru hava akımı başlar. Bu olayda rüzgar olarak adlandırılır.

Rüzgar yönünü üzerinde dünyanın dönme hareketinin etkisi de vardır. Bu etki hakkında daha çok bilgi için "Coriolis kuvveti" konusunu araştırabilirsiniz.

"Rüzgar oluşumu fizik bilimiyle ilgili hangi kanun veya teoriyle açıklanmaktadır" konusunu okudunuz. Yorum ve katkılarınızı bekliyoruz...