Işık hem dalga hem parçacıktır. Bu iki özellik yaptığımız deneye göre ortaya çıkan özelliklerdir. Eğer dalga özelliğini gösteren bir deney yaparsanız o özelliği belirir. Aksine parçacık özelliğini ortaya çıkaran deney de yapabilirsiniz. Bu durumda iki özellik bir arada bulunur. Aslında ışık bir maddesel parçacık değildir. Kuvvet aktaran bir parçacıktır. Açıklayayım.

Kuantum kuramına göre doğada iki tür parçacık vardır. 1. Maddesel parçacıklar 2. Kuvvet aktaran parçacıklar. Etkileşmeler bu kuvvet aktaran parçacıklar sayesinde olur. Fotonlar elektromağnetik kuvveti aktarırlar. Yani elektrik ve manyetik kuvvetler foton alışverişi sayesinde oluşur. Ancak her foton görünmez. Işık dediğimiz fotonlar büyük elektromağnetik spektrumun sadece küçük bir bölümünü kapsarlar. Radyo dalgaları televizyon ve cep telefonu dalgaları radar dalgaları hatta atom çekirdeklerinin saldığı yüksek enerjili gama ışınları dahi fotondurlar.

Fotonlar hem dalga gibi yayılırlar hem de bir elektrona parçacık gibi çarpıp etkilerler. Bu iki özellik olmasa ne radyolar ne de cep telefonları çalışır.

Elektronlar ve protonlar ile nötronlar maddesel parçacıklardır. Kuvvet aktarmazlar. Ama "mezon" denilen parçacıklar vardır ki bunlar çekirdek içi kuvvetleri aktarırlar. Çekirdek içindeki nötron ve protonlar bunlar sayesinde bir arada durur. Bir de "zayıf kuvvet" vardır ki bu kuvvet ayrıca açıklanması gerekir. Dördüncü doğa kuvveti "çekim kuvveti" olan gravitasyon kuvvetidir. Bu kuvveti de da aktaran parçacıklara graviton denir.