Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Madde Nedir ve Maddenin Özellikleri

  Madde Nedir ve Maddenin Özellikleri


  Madde: Evrende yer kaplayan hacmi kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde olarak tanımlanır. Daha iyi bir tanım yapılması gerekirse madde bir algı yada algılar bütünün sonucu olarak beyinde oluşan elektrik sinyallerinin yorumlanmasıdır. Madde doğada gaz sıvı yada katı halde bulanabilir.
  Kimyada maddenin özellikleri genel ve ayırt edici olmak üzere iki bölümde incelenir.

  Maddenin Genel Özellikleri:
  Maddeden maddeye farklılık göstermeyen sadece madde miktarı ile değişen özelliklere maddenin genel özellikleri denir.

  Kütle: Cismin barındırdığı madde miktarı olarak tanımlanabilir. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Bu ölçümde kilogram adı verilen bir birim referans olarak kullanılır. Ölçmede esas olan karşılaştırma olduğu için herhangi bir cismin kütle değeri evrenin her yerinde sabittir.
  1887 yılında referans bir kilogram olarak kabul edilen Platin-İridyum karmışımı silindir. Fransanın Serves Kentinde Uluslararası Ağırlık ve Ölçümler Bürosunda korunmaktadır. 39 cm boyunda ve 39 cm çapında ki bu silindirin platin-iridyum alaşımından yapılmasının nedeni bu alaşımın çok kararlı olmasıdır. Bu kararlılığı sayesinde yıllarca hiçbir kayba uğramadan saklanabilir.

  Ağırlık: Cisme uygulanan yerçekimi kuvvetine ağırlık denir birimi Newton dur. Ağırlık yerçekimine bağlı olduğu için kütle değişmezken ağırlık ölçüldüğü bölgenin yer çekimi ivmesine bağlı olarak değişir.

  Hacim: Cismin evrende kapladığı yere hacim denir. Her hangi bir cisim için hacim ortamın sıcaklığına ve basınca göre değişebilir.

  Eylemsizlik: Maddenin durumunu koruma eğilimine eylemsizlik adı verilir. Örneğin duran bir cisim herhangi bir kuvvet etkisinde kalmadığı sürece hareket etmez. Hareket eden bir cisim de herhangi bir kuvvet altında kalmadığı sürece durmaz.

  Maddenin Ayırt Adici Özellikleri:
  Her madde için sabit bir değeri olan ve maddelerin birbirinden ayırt edilebilmesini sağlayan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir.

  Öz Kütle: Birim hacimdeki kütleye öz kütle denir.

  Genleşme: Isının etkisi ile cismin boyunda ve yüzeyinde meydana gelen değişikliklere genleşme denir.

  Esneklik: Bir kuvvetin etkisi ile maddenin şeklinde meydana gelen değişikliğe esneklik denir.

  Çözünürlük: Bir maddenin diğer madde içerisinde çözünme oranına çözünürlük denir.

  İletkenlik: Maddenin elektronları bir noktadan bir noktaya ilete bilme özelliğine iletkenlik denir.

  Kaynama Noktası: Sıvı haldeki bir maddenin kaynaması için gerekli olan sıcaklık değeri.

  Yoğunlaşma Noktası: Gaz haldeki bir maddenin sıvı hale geçebilmesi için gerekli olan sıcaklık değeri.

  Erime Noktası: Katı haldeki bir maddenin sıvı hale geçebilmesi için gerekli olan sıcaklık değeri.

  Donma Noktası: Sıvı haldeki bir maddenin katı hale geçebilmesi için gerekli olan sıcaklık değeri.

  Elementler: Aynı cins atomlardan meydana gelen maddelere element adı verilir.
  • Saf ve homojen maddelerdir
  • En küçük yapı taşları atomdur
  • Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır
  • Öz kütleleri sabittir
  • Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar
  • Sembollerle gösterilirler
  Bileşikler: Farklı cins atomların belli oranlarda bir araya gelerek oluşturdukları maddelere bileşik adı verilir.
  • Saf ve homojen maddelerdir
  • Bileşikleri oluşturan maddeler kimyasal özelliklerini kaybederler
  • Bileşikleri oluşturan maddeler belli oranlarda bir araya gelirler
  • Kimyasal yollarla ayrıştırılabilirler
  • Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır
  • Özkütleleri sabittir
  • Formüllerle ifade edilirler
  Karışımlar: Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde rasgele oranlarda bir araya getirilmesi ile oluşturulan yeni maddelere karışım adı verilir.
  • Saf değildirler
  • Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özellikleri korunur
  • Fiziksel yollarla ayrıştırılabilirler
  • Erime ve kaynama noktaları sabit değildir
  • Sabit bir özkütleleri yoktur
  • Karışımı oluşturan maddeler arasında sabit bir oran yoktur
  Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılırlar.

  Homojen Karışımlar: Her yerinde aynı özellikleri gösteren karışımlara homojen karışım denir. Çözelti olarak ta adlandırılan homojen karışımlar tek bir madde gibi davranırlar.

  Heterojen Karışımlar:değişik yerlerinde farklı özellikler gösteren karışımlara heterojen karışımlar denir.
  Heterojen karışımlar emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılırlar.

  Emülsiyon: Bir sıvının başka bir sıvı içinde oluşturduğu heterojen karışımlara emülsiyon karışım adı verilir.


  Süspansiyon: Bir sıvı içerisinde bir katının tam olarak çözülmeyip küçük zerrecikler halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara emülsiyon karışım adı verilir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Madde Nedir ? Maddenin Özellikleri

  Madde:Madde kütlesihacmi ve eylemsizliği olan her şeydir.Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır.maddenin üç fiziksel hali vardır:

  1)Katı:Maddenin belirli bir şekle ve hacme sahip en düzenli halidir. ÖrnekemirTahtaBuz birer katı örneğidir.
  2)Sıvı: sıvı maddenin belirli bir hacmi vardırancak belirli bir şekli yoktur.Sıvıyı oluşturan tanecikler arasında az da olsa boşluk bulunur.Örnek: Su.benzinalkol
  3)Gaz: Maddenin sıvı hal gibi belirli bir şekli yoktur.Bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir.Gazların hacimleri basınç ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişir.HavaKarbondioksitoksijen birer gazdır.

  Maddenin ortak özellikleri:

  Kütle:Madde miktarı ile büyüklüktür.Kütlenin SI’daki birimini kilogram(kg) dır.Ancak kg’ın binde biri olan gram (g)’da kullanır.

  Hacim:Bir maddenin atmosferde kapladığı yerdir.Hacim’in birimi metre küp (m3) olarak kullanırız.günlük hayata ve deneylerde litre olarak kullanırız.

  Maddenin ayırt edici özellikleri:

  Özkütle: maddenin kütlesine ve hacmine baglıdır
  Erime Noktası:Bir maddenin katı haleden sıvı hale geçmesidir.Sıvılar için ayırt edicidir.
  Donma Noktası:Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.
  Kaynama Noktası: Bir maddenin sıvı halden gaz haline geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.
  Yoğunlaşma Noktası:Bir maddenin gaz halinden sıvı hale geçmesidir.Gazlar için ayırt edicidir.
  Süblinleşme: Bir maddenin katı halden gaz haline geçmesidir.Katılar için ayırt edici özelliktir.


  Etrafımızda çok değişik maddeler vardır.Bu maddelerin aynı yada farklı olduklarını nasıl ayırt edebilirsiniz.Bu maddelerin sadece kütlelerini yada hacimlerini ölçmemiz bunları farklılandırmak için yeterli mi?
  Bir maddenin farklı olduğunu hacim ve kütlelerini ölçmekle tamamen farklı olduğunu söyleyemeyiz. Bunun yanında karşılaştırılan maddelerin erime noktası kaynama noktası gibi özelliklerine de bakmamız gerekmektedir. Sadece kütle ve hacimleri ölçmekle yoğunluk hesabı yaparak kısmen de olsa maddenin aynı ya da farklı olduğunu söylemek de mümkündür.
  Suyun kaynama noktası 100 oC dir. Su kaç oC de buharlaşır? Buharlaşma olayını açıklayarak kaynama noktası ile karşılaştırmasını yapınız.
  Suyun kaynama noktası 100 oC olması demek suyun bu noktanın altında buharlaşmayacağını göstermez. Su her zaman donma noktasının üzerinde buharlaşır. Suyun Kaynama noktası dış basınca karşı yapılan bir işlemdir. Su dış basınç ile aynı düzeye geldiğinde kaynamaya başlar. Su donma noktasının dışında dışarıdan aldığı ısıyı değerlendirerek kaynama noktasına bakmaksızın buharlaşma işlemini gerçekleştirir.
  Göller ve nehirler kışın donarlar ama içlerindeki hayat devam eder. Bu nasıl gerçekleşir?
  Buzun yoğunluğu suyunkinden azdır ve bu nedenle buz su üzerinde yüzer. Isı iletimi konusunda kötü bir iletken olan buz suyu aşağıda yalıtır ve bu suyun sıcaklığının donma noktasının altında kalmasını sağlar. Aslında böyle olması işimize gelir çünkü en üstten en alta kadar bütün su kütlesi donacak olsa su içindeki hayat tamamen yok olurdu. Üstelik sıcaklık 0 o C’ın biraz üstüne çıktığında buz tabakasının üst kısımları erimeye başlamaz. Bunun nedeni buzun bazen erime noktasının üzerindeyken bile yarı kararlı katı halde kalabilmesidir. Bu durum buzun saflık derecesiyle ilgilidir.


  Element : Yapısında tek cins atom ihtiva eden saf maddelerdir. Örneğin Fe C N O...

  Metaller ve genel Özellikleri

  1. Isı ve elektriği iyi iletirler.
  2. Hg hariç hepsi oda sıcaklığında katıdır.
  3. Asit çözeltileriyle çoğu H2 gazı açığa çıkarırlar.
  4. Kendi aralarında bileşik yapamazlar fiziksel bir karışım olan alaşımları oluştururlar. Örneğin prinç (Cu-Zn) tunç (Cu-Sn) çelik (Fe-C-Cr...) 18 ayar altın (%75 altın-%25 Cu)
  5. Elektron almazlar.
  6. Yüzeyleri parlaktır.
  7. Dövülebilirtel ve levha haline getirilebilirler.

  Ametaller ve genel Özellikleri

  1. Isı ve elektriği iletmezler.
  2. Oda sıcaklığında çoğu gaz halindedir.
  3. Kendi aralarında ve metallerle bileşik yapabilirler.
  4. Elektron alış-verişi yapabilirler.
  5. Sulu asitlere çoğu etki etmez.
  6. Yüzeyleri mattır.
  7. Kırılgandırlar.

  Bileşik : Yapısında en az iki cins atom ihtiva eden saf maddelerdir. Örneğin H2O C6H12O6 NH3...

  Çözelti: Birbiri içerisinde homojen dağılmasıyla oluşan karışımlara çözelti denir. Hava lehimgazozdeniz suyu....gibi.

  Süspansiyon : Bir katının bir sıvı içerisinde ya da havada (sis içinde) çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Ayrankahvetebeşir tozu+su....

  Emülsiyon : Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.
  Örnek: Zeytinyağlı su benzinli su...

  Karışımlarla Bileşikler Arasındaki Farklar ve Ortak Yanları

  1. Karışımı oluşturan maddeler karışım içerisinde kendi özelliğini koruduğu halde bileşiği oluşturan elementler fiziksel ve kimyasal tüm özelliklerini kaybederler.
  2. Karışımı oluşturan maddeler her oranda karıştığı halde bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman basit bir oran vardır.
  3. Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve fiziksel yöntemler bileşenlerine ayrılır. Bileşikler ise kimyasal yolla oluşur ve kimyasal yöntemlerle ayrışırılar.
  4. Karışımların formülü olmadığı halde her bileşiğin mutlaka bir kimyasal formülü vardır.
  5. Karışımların belirli fiziksel özelliği (öz kütle kaynama noktası erime noktası...) olmadığı halde bileşikler bu özelliklere sahip saf maddelerdir.
  6. Karışımlar ve bileşikler oluşurken toplam kütle korunur. Bu durum her ikisi içinde ortaktır.
  7. Karışımlar ve bileşikler en az iki cins atom ihtiva ederler.

  Ayırt edici Özellikler

  1.Öz Kütle : Bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. Katı-sıvı-gazlar için ayırt edicidir.
  m=d.v
  Öz kütleyi sadece sıcaklık ve basınç değiştirebilir. Sıcaklık arttıkça maddenin hacmi artar fakat kütle değişmez. Hacim artınca öz kütle azalır.

  2. Kaynama Sıcaklığı : Saf bir sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa kaynama sıcaklığı denir. Sıvılar ve gazlar için ayırt edici bir özelliktir çünkü kaynama sıcaklığı yoğunlaşma sıcaklığına eşittir.

  Tüm maddelerin ortak iki özelliği kütle ve hacimdir.
  Kütle:Kütle bir cisimde ki madde miktarıdır. (Kütle ile ağırlık aynı anlama gelmez)Bir cisme etkiyen yer çekimi kuvveti onun ağırlığıdır. Dünya'da ve Ay'da yer çekimi farklı olduğundan burada ölçülen ağırlıklarda farklıdır.Ama madde miktarı(kütlesi) her yerde aynı olduğundan değişmez.
  Hacim:Maddenin boşlukta kapladığı yerdir.Her maddenin bir hacmi vardır

  Bir maddenin diğer maddelerden farklılık gösteren özelliklerionun ayırt edici özelliğidir. Maddenin şekline miktarına tadına kokusuna vb. bağlı olmayanmadde üzerinde doğrudan doğruya görünmeyen farkları ortaya koyan özelliklere ayırt edici özellikleri diyoruz Öz kütle esneklikerime ve kaynama noktasıöz ısı genleşme ve çözünürlük sıkça karşılaştığımız belli başlı ayırt edici özelliklerdir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş