Zeminin fiziksel özellikleri

--------------------------------------------------------------------------------

Zeminin fiziksel özellikleri

Deney metodu

Tanıtma değerlerinin bulunması

Kullanma alanı


Birim ağırlığı

Silindir alma metodu ile zemin örneğindeki ağırlık ve hacim belirlenmesi eşdeğer kum ve su yöntemi

Nemli birim ağırlık γ
Kuru birim ağırlık γd
Su içindeki birim ağırlık γ’

Toprak statiği hesaplarında yerleşim sıkılığının bulunmasında Proctor deneyi ile sıkıştırma kontrolünde


Dane dağılımı (granülometri)

Elek analizi ve çökeltme analizi ile çökelme deneyi birlikte uygulanması

Dane dağılım eğrisi (granülometri eğrisi)

Sınıflamada sıkışma yeteneğinin değerlendirilmesinde dona karşı dayanıklılığın geçirimliliğin drenaj yeteneğinin ve enjekte edilebilirlik oranının saptanmasında vb


Su içeriği

Kurutmadan önce ve kuru olarak tartı
Kalsiyum karpit metodu
Hava piknometresi metodu

Su içeriği ω
Doğal su içeriği ωn

Laboratuar ve arazideki pek çok başka deneylerle birlikte değerlendirme sırasında


Kıvam sınırı
(konsistans)

Saptanan deney metoduna göre konsistans değişiminin gözlenmesi sırasında bağlantılı zeminlerdeki su kapsamının değişimi ve doğal su kapsamı ile karşılaştırılması

Likit (cıvıklık)limit ωL
Plastik limit ωp
Rötre limiti ωs
Plastisite indisi Ip
Rölatif konsistans Ic

Sınıflandırmada (klasifikasyon)
Durum şeklilin tanımında
Su kapsamı değişmesine karşı duyarlığın değerlendirilmesinde


Geçirimlilik

Sabit eğim altında birim zamanda silindir biçimindeki zemin örneğinden geçen su miktarının doğrudan ölçülmesi veya az geçirgen zeminlerde geçirimlilik aracı ile su düzeyindeki düşüşün izlenmesi
Geçirimlilik katsayısı κ
(darcy’ye göre)

Taban suyu hareketi ve düşürülmesine ait hidrolik hesaplarda
Suya karşı set çekmedeki sızma çizgilerinin bulunmasında
Zeminin izolasyon maddesi olarak değerlendirilmesinde


Kesme direnci

Değişik düşey yükler altında kesme kutusu içindeki veya silindir biçimindeki zemin örneği üzerinde doğrudan kesme deneyi


İçsel sürtünme açısı μ’veya μu
Kohezyon c’veyacu

Toprak statiği hesaplarında

Sıkışabilirlik

Basamaklı değişken yük altında ödometre veya kompresyon-geçirimlilik aracı ile yana genişlemesine engel olunmuş basınç deneyi

Basınç- oturma eğrisinden elde edilen rijitlik(sıkışma ) modülü

Sıkışmanın zamana göre gidişi ve büyüklüğüne bağlı olarak oturma hesaplarında