Isı transferi üç yolla olur.

Kondüksiyon ya da iletim madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı transferi daima yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğrudur. Yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin ************ller çok iyi iletkenlerdir.

Konveksiyon ya da taşınım katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir. Akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir. Akışkan içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir.

Işınım yolu ile ısı transferi fotonlar (elektromanyetik radyasyon) yolu ile olan ısı transferidir.
Yalıtkanlar bu ısı transfer yöntemlerindeki ısı akışlarının düşürülmesi ile yalıtım sağlar. Örneğin; ince bir köpük (strafor) tabakası konveksiyon ve kondüksiyon ile olan ısı geçişini düşürür. Yansıtıcı bir ************lik film veya beyaz boya ısıl yayınımı düşürür. Bazı malzemeler bir ısı transfer yöntemi için iyi bir yalıtkandır fakat diğeri için kötü olabilir. Örneğin ************l bir tabaka ışınım için iyi bir yalıtkandır fakat iletim için çok kötü bir yalıtkandır.


Yalıtım İhtiyacının Nedenleri
Çoğu ülkede ısıtma ve soğutma işi için oldukça büyük miktarda enerji yani para harcanmaktadır. Evler ve binalar verimli ve doğru bir şekilde yalıtıldığında:

Enerji verimi artacak ve parasal olarak tasarruf sağlanacaktır.
Yalıtımın korunması için ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur kalıcıdır ve genelde bakım gerektirmez.
Konforu arttırır. Bina boyunca sıcaklık dağılımı daha homojen olur.
Yalıtım dışardan gelen gürültüyü emdiği için ses yalıtımı da sağlar.
Genel bir kazanç olarak da yalıtım sayesinde ısınma amacı ile yakılan yakıttan çevreye olan zararlı atık gaz geçişi azalmış olur.
Eğer bina kötü yalıtılmış ve kötü havalandırılıyorsa şu işaretler görülür:

Kış aylarında taban altı ve tavan aralarında çiğlenme ve donmuş yüzeyler oluşur.
Yaz aylarında tavan arası son derece sıcak ve bunaltıcı olur.
Yalıtımın mutlaka tüm bina ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılması gereklidir. Sadece yaşam mekanlarının yalıtımı tavan ve taban yalıtımı olmadan doğru yalıtım şekli değildir. Bina ısısının sürekliliğini koruyabilmek için mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve yalıtımda göz önünde bulundurulması gereklidir.


Isı Yalıtım Malzemeleri

Isı yalıtım malzemesi:PerlitBina ve tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve standartları şu şekildedir:

Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve ürün standartları:
Camyünü TS 901 EN 13162
Taşyünü TS 901 EN 13162
Ekspande Polistiren (EPS) TS 7316 EN 13163
Ekstrude Polistiren (XPS) TS 11989 EN 13164
Poliüretan (PUR) TS EN 13165
Fenol Köpüğü TS EN 13166
Cam Köpüğü TS EN 13167
Ahşap Lifli Levhalar TS EN 13168
Genleştirilmiş Perlit (EPB) TS EN 13169
Genleştirilmiş Mantar(ICB) TS EN 13170
Ahşap yünü levhalar TS EN 13171
Tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve standartları:
Camyünü prEN 14303
Taşyünü prEN 14303
Elastomerik Kauçuk (FEF) prEN 14304
Cam Köpüğü (CG) prEN 14305

Kalsiyum Silikat (CS) prEN 14306
Ekstrüde Polistiren (XPS) prEN 14307
Poliüretan (PUR / PIR) prEN 14308
Ekspande Polistiren (EPS) prEN 14309
Polietilen Köpük (PEF) prEN 14313
Fenolik Köpük prEN 14314
__________________