TERMOMETRE
Termometreler cisimlerin sıcaklığını ölçmeye yarayan araçlardır.Çalışma maddesinin sıcaklığa bağlı herhangi bir yararlanılarak düzenlenmiştir.Termometrelerde kullanılan sıvılarda küçük bir sıcaklık artışına yeterince büyük ve düzgün bir genleşme göstermesi kimyasal bakımdan kararlı olması kaynama noktası yüksek donma noktasının düşük olması aranır. Çalışma maddesi gaz ise sıvılaşma noktasının düşük olması gerekir. Oda sıcaklığı ölçümünde genellikle alkollü termometre doktor termometresindeyse ölçüm cıva kullanılır. Ölçülecek sıcaklık aralığına göre çok çeşitli termometreler vardır en çok kullanılanları şunlardır:
1.CELCİUS: suyun donma noktasını 0 santigrat derece olarak gösterir.Kaynama noktası ise 100 santigrat derece olarak gösterir.
2.FAHRENHEITuyun donma noktasını 32 fahrenheit derece olarak gösterir. Kaynama noktasını ise 212 fahrenheit derece olarak gösterir.
3.KELVIN: Suyun donma noktasını 273 Kelvin derece olarak gösterir.Kaynama noktasını ise 373 Kelvin derece olarak gösterir.

TERMOMETRELER ince cam borudan yapılır.Borunun alt ucu şişkincediraraya alkol yada cıva doldurulur.Üzerinde derece çizgileri bulunan ince uzun kısmın içindeki hava boşaltılırsonra ağzı kapatılır.Böylece *ısı arttığı zaman tüpün içindeki sıvı genleşir ve yavaş yavaş yükselir.

CELCIUS DERECELİ İsveçli fizikçi Anders CELCIUS (1701-1744) termometrenin derecelendirilmesinde <yüzlük> bir sistem önerdi;bu gün bir çok Avrupa ülkesinin ve Türkiye’de bu sistem kullanılmaktadır.CELCIUSönce cıvalı termometre üzerinde iki nokta saptadı:buzun erime noktasını 0 kaynama noktasını 100 olarak eşitledi.Sonra 0 ile 100 arasını 99 eşit parçaya böldü;bunlara celcius derece dendi. Daha sonra yazıcı termometre (sıcaklık değişimlerini otomatik olarak bir kağıda kayıt eder.)