CAM PİPET
Sıvı çekiminde kullanılıyor. 5 ml’lik cam pipetler 05 ml hacimli bölmelere ayrılmıştır.

Püar: Zehirli sıvıları çekmek için kullanılır. Daha güvenlidir.

Plastik püar;
__havasını al önce
__S yazan yerden çekiliyor
__E yazan yerden boşaltılıyor
diğeriyle;
__çekerken aşağı doğru
__boşaltırken yukarı doğru

HUNİ

Katı ve sıvı maddelerin birbirlerinden ayrılması için kullanılır. Süzgeç kağıdıyla süzme işlemi yapılır.

DERECELİ SİLİNDİR


Sıvıyı boşaltmada asit-baz titrasyonlarında başlangıçla son hacim arasındaki farkı ölçerken hassas reaksiyonlarda hassas sıvı aktarımlarında 0.1ml bile gözleyerek aktaran derecelimusluklu alet.
Hassaslık: alabildiğimiz en küçük miktar.


MEZÜR
Sıvı aktarımlarında kullanılır. Hassas değildir.

CAM BALON (balon jöje)

Üzerinde milimetre ile ifade edilen hacimler yazıyor. Balon jöjenin üzerindeki çizgi tam miktarı verir. Hacmi sabittir. Sıvıların tam miktarını verir. Hassastır. Değişik boyutluları var. Çözeltilerin hacimlerine göre balon jöjeyi koyuyoruz.(çözeltiler hep bunlarda hazırlanır)

ERLENMAYER
Balon jöjenin ağzı dar olduğu için kullanmak çok zordur. Bu yüzden çözelti hazırlandıktan sonra ya behere ya da erlenmayere konulur (çözelti bunda hazırlanmaz). ml’leri gösteren yazı bunun üzerinde de vardır.

KARIŞTIRICI ÇUBUK ya da CAM BAGET

Katı maddelerin ezilip sıvıya karışması için cam baget kullanılır. Cam olmalıdır çünkü ************ller asidik sıvıyla reaksiyona girip paslanma olabilir.


HAVAN
Katı partikülleri ezip parçalamada kullanılır.

SAAT CAMI:

Katı partikülleri kurutmada tartım sırasında ve buharlaşmasın diye kapak olarak kullanılabilir.

AYIRMA HUNİSİ:

İki sıvıyı ayırmada kullanılır. Birbirlerini çözmeyen maddeler kolayca ayrılır.

DAMLALIK:Sıvıları damlatarak eklemede kullanılır.

ISITICILAR:
Çözünme hızını artırmak için kullanılır. Sıcaklık artınca moleküllerin hızları artar kinetik enerjileri artar.

SEPETLİ ISITICI:

Destilasyon ekstrasyon işlemleri için kullanılır.(organik kimyada) Yuvarlak tüplü balonların ısıtılmasında kullanılır.

PİSET:

Piset içine saf su koyarak hunimizin çevresine göre ayarladığımız süzgeç kağıdını (katlayarak da koyarak süzgeç kağıdının yüzeyini arttırmış oluruz. Daha sağlıklı olur yelpaze gibi) ıslatıyoruz. Süzgeç kağıdı böylece huninin üzerinde havada kalmayacak ve huniye yapışmasını sağlayacaktır. Sabit kalan süzgeç kağıdının selüloz içeren yapısı sadece pisetteki saf suyu emer. Çözeltimizi emmez. Islatmazsak çözeltimizi de emer.

SANTRİFÜJ
Sıvıyla katıyı ayıran bir alettir. Santrifüj tüpleri çökelmeyi daha iyi gözlemlememizi sağlıyor. Santrifüjün godelerine uygun hazırlanmış tüpler var. 1ml lik tüpler.

Santrifüjde 12 bölme var. 6 tüp karşılıklı konacak. Her zaman aynı boyda tüp koymamız gerekli.

Santrifüj yoğunluk farkı ve molekül ağırlığı farkına göre ayırma yapar. Molekül ağırlığı fazla olan dibe çöker. (merkezkaç kuvvetine göre) Eğer molekül ağırlıkları birbirine çok yakınsa çok uzun zamanda çökme gerçekleşir. (hızda çok olmalı)

2000rpm=dakikada 2000 kere dönüyor.

Ayırma hunisinden farkı daha hızlı ve daha küçük çözeltileri ayırabilmesidir.

MAGNET
Mıknatıslı bir alet. Karıştırmayı ve homojen olarak çözünmeyi sağlıyor.

ISITICI
Motor magneti döndürüyor. Magnetik alan yaratıyor. Hızı yüksek.