Termodinamik dersi kimyasal reaksiyona girmeyen sistemlerle sınırlı kaldı. Yani incelenen tüm sistemlerin kimyasal bileşimleri hal değişimleri sırasında sabit kaldı. Örneğin soğutma çevriminde soğutucu akışkan faz değiştirdiği halde kimyasal bileşimi değişmedi veya piston-silindir ikilisinde herhangi bir işleme maruz kalan akışkanın kimyasal bileşimi sabit kaldı.

Kimyasal reaksiyona girmeyen sistemlerde sıcaklık ve basınç değişimleriyle ilgili olarak ‘duyulur iç enerji’ ve faz değişimleriyle ilgili olarak ‘gizli iç enerji’ dikkate alınır. Kimyasal reaksiyon var ise atomlar arasında kopan ve oluşan bağlarla ilgili ‘kimyasal iç enerji’ de dikkate alınır. Kimyasal reaksiyona girmeyen sistemler için yazılan enerjinin korunumu denklemi kimyasal reaksiyona giren sistemler için de geçerlidir. Fakat bu bağıntılarda sistemin kimyasal enerjisiyle ilgili düzenlemenin yapılması gerekir.

Uygulamada karşılaşılan bazı süreçlerde kimyasal reaksiyon söz konusudur. Yakıt oksijenle reaksiyona girince yüksek miktarda enerji açığa çıkar. Kimyasal bir reaksiyon olan bu işleme yanma olarak adlandırılır. Amaç kimyasal enerjinin ısıl enerjiye dönüşümüyle ısı elde etmektir. Bilindiği gibi ısı da bir enerji şeklidir. Benzin ve dizel motorlar ısıl güç santralleri vb yerlerde gerekli enerji kimyasal reaksiyon sonucu açığa çıkan enerji ile sağlanır. Hammaddeler çoğunlukla kimyasal reaksiyonlar aracılığıyla insanlar için daha değerli ürünlere dönüştürülür.

Yanma esnasında kimyasal reaksiyona giren her elementin atom sayısı sabit kalır ve dolayısıyla kütle değişmez; fakat mol sayısı değişir. Yanma işlemi için gerekli olan oksijen havadan temin edilir. Hava parasızdır ve her yerde bulunabilir