Tıbbın geliştirdiği son derece modern ve yeni bir metodla insan vücudunun iç kısımlarından çok net resimler elde edilmektedir. Bu yeni teknikte zararlı şuaların tehlikesi söz konusu değildir.

28 Ekim 1895t'e C. Röntgen katod ışınlarıyla çalışırken farkında olmadan insan vücudunun iç kısımlarını gösteren çok değişik bir ışını keşfetti. O zamandan beri ilim dünyasında çok çeşitli ışınlar geliştirildi. Bunlardan ses - ötesi dalgalan ve ısı şualarını zikredebiliriz. 1970 yıllarından bu yana kompütertomograflar (*) geliştirildi. Ve artık bu metodla vücudumuzun en küçük kısımlarının dahi görüntüsünü elde etmek mümkündür. Amerikada yayınlanan Discover dergisinde çıkan bir yazıda ise (KST) (küçük partiküllerin hareketini görüntüleme) adı verilen teknikle ışınlarla göremediğimiz yerlerin görüntüleri ortaya çıkarılmaktadır. Bu metodla daha ziyade % 90 su ihtiva eden karaciğer akciğer pankreas kalb ve beyin gibi organların görüntüleri su atomları sayesinde elde edilmektedir. En mühim şeyde canlı organlarda biyoşimik reaksiyonların gözlenebilmesidir. Böyle bir usülle vücuda giren enzim ilaç ve vitamin gibi maddelerin değişmeleri incelenebilmektedir. Elde edilen görüntülerde de meselâ iltihaplanmış mafsallara nüfuz eden ilacın tesir bölgesi ve ayrıca kaslardaki laktik asit nisbetinin değişmesi de araştırılmaktadır. Hasta bu muayeneler esnasında ne bir ağrı ne de kan dolaşımına tesir edecek bir sıcaklık hissetmemektedir. (KST) metodunda röntgen şualarında olduğu gibi iyonize ışınların varlığı söz konusu değildir.

Röntgen ışınlarıyla yapılan muayenelerde çocuklar ve hâmile kadınlar en fazla zarara uğramaktadır. Halbuki (KST) metoduyla alınan görüntülerde bu tehlike bertaraf edilmektedir. (KST) tekniğinde esas ince cisimlerdeki çekirdek titreşimlerinin dış bir tesirle yön değiştirmesidir.

KST nin Çalışma Prensibi
Bir damla suda 100 trilyon atom bulunmaktadır. Eğer bu rakamı yazmak isterseniz (1) in yanına yirmi tane sıfır koymanız gereklidir. Bu rakam çekirdek titreşimini ölçmek için kafidir. Her su atomunda bir proton vardır. Bu proton manyetik alandan dolayı yönü devamlı olarak kuzey ve güneyi gösterir. Dış tesir olmadan çekirdekler her yönde bulunabilirler. Atom çekirdekleri eksenleri etrafında dairevî bir hareketle dönerler. Buna ilim dilinde "spin'' adı verilir. Fakat bu atomlara dışarıdan bir manyetik alan tatbik edilirse bütün atomlar tek bir yöne dönerler. Bu durumda protonların hareketi pusula iğnesinin hareketine benzer. Radyo dalgaları alanına giren ve saniyenin milyonda bir aralığında gönderilen yüksek frekanslı bir impuls'la çekirdek dönüşüne tesir edilerek hızları artırılır. Bir müddet sonra atom çekirdekleri eski durumlarını alırlar. Bu süre birkaç sâniyedir. Buna relaksasyon yani eksene geri dönme adı verilir. Böylece harekete bağlı olan bir titreşim sinyali oluşur. Bu sinyalin gücü incelenen satıhtaki proton sayısına bağlıdır. Daha sonra bir kompüter aracılığıyla sinyalin azalıp veya çoğalmasına göre bunu ekranda resme dönüştürür. Bu görüntüde su ihtiva eden satıhlar açık renkli hava ve kemik olan yerler koyu renkte görülür.

Bu metoddan faydalanmak isteyenler arasında jeolog ve jeofizikçiler de vardır. Yeryüzünde çok pahalıya mal olan maden aramalarında bu metod denenecektir. Ayrıca çığ altında kalanlar ve gizli yapılan nükleer araştırmalarda kazaya uğrayıp kaybolanların yerleri de tesbit edilebilecektir. Bu metodla Amerikanın kaybolan Tresher nükleer denizaltısının yeri tesbit edilmiştir.

1977 den bu yana araştırıcılar resimleri daha da netleştirebilmek için çalışmaktadırlar. Bugünkü çekirdek (spin) tomogramları ilk kompüter resimlerinden daha kalitelidir. (KST) araştırıcısı Dr. Berthold Krüttel çözeltiyi 1-15 mm arasında tutmaktadır. Böylece hasta bölgeler (2 mm) veya (10 mm) arasında belirlenebilmektedir.

Su ihtiva eden yumuşak dokular ise (% 15) arasında değişmektedir. Fakat atom çekirdeklerinden neşredilen şualar (% 300) ün üzerinde ayırım sağlamaktadır. Böylece tıbta beyin tümörlerinin teşhisinde yeni ufuklar açılmaktadır. Çünkü tümörlerin sinyal süresi normal dokuya nisbetle 3 kat daha fazladır. Ölmüş vücut hücreleri ve bu arada kireçlenmiş kısımlar da tesbit edilebilmektedir. Su toplamalar kan pıhtılaşmaları gibi durumlar anında belirlenip tedavi edilmekte kapanmak üzere olan damarlar kısa sinyal süreleriyle teşhis edilip tedaviye geçilmektedir. Büyük zararlara yol açmadan beyinde biriken oksijen ve dolaşım bozuklukları da teşhis edilerek kanser ilerlemeden hastalık gelişmeden tedaviye geçilmektedir. Ayrıca menisküs ya da disk kayması gibi ya da kalbin çalışma sistemi tesbit edilmektedir. Bu tedavi için röntgende radyoaktif sıvılar kullanılmaz. İlim adamları bu metodu geliştirmek için yeni imkanlar araştırmaktadırlar. (KST) metodu bir hastanın beyninde 112 arızalı bölge tesbit etmiştir. Halbuki klasik kompüter resimlerinde bu nisbet 19 olarak kalmıştır. (KST) daha başlangıç safhasında olup inkişaf etmesi beklenmektedir.

İlim elindeki meş'ale ile insan anatomisine ait karanlıkları aydınlattıkca eşya ve hadiselere bakış da değişmekte ve bir iki asırlık yanlış ilim telakkisi yerini varlık sırrına ışık tutan ayrı bir bakışa terk etmeye hazırlanmaktadır.