HAYVANSAL DOKULAR
Gelişmiş yapıdaki çok hücreli hayvanların vücudundaki organların oluşmasını sağlar. Dokuların etkileşim ve faaliyetiyle sindirim solunum boşaltım dolaşım gibi biyolojik faaliyetleri gerçekleştirirler. Yapı ve görev farklılığına göre 8 çeşidi bulunur.

a. Epitel doku : Organların iç ve dış yüzünü astar şeklinde örten bir dokudur.İnce esnek ve geniş yapıdadır İçerisinde kan damarları bulunmaz. Hücreleri sık dizilimlidir. Epitel doku hücreleri örtü - duyu - bez hücreleri şeklinde faaliyet gösterirler. Hayvanlarda bulunan epitel dokular;

· Deriyi oluşturarak vücudun korunmasını sağlar.
· Kıl tırnak ve boynuzun oluşmasını sağlar.
· Duyu organlarında uyarıları alarak sinirlere verirler.
· Akciğer böbrek ve kılcal damarların temel yapısını oluştururlar.
· İnce bağırsaktaki besin emici tüycükleri oluşturur.
*
b. Bağ dokusu : Diğer dokuların arasını doldurarak birbirine bağlar ve bütünlük oluşmasını sağlar. Lifli bir yapıya sahip olup hücreleri arasında boşluklar bulunur. Hayvanlarda bulunan bağ dokular;

· Derinin gergin kalmasını sağlar.
· Bazı hücreleriyle vücuda sızan ******ları yer.
· Hassas yapılı organları darbelerden korur.
· Damarsız dokuların (epitel kıkırdak gibi) beslenmesini sağlar.
*

c. Yağ dokusu : Hücrelerindeki kofullarda bol miktarda yağ moleküllerini depolar. Daha çok deri altında ve iç organların çevresinde bulunur. Hayvanlarda bulunan yağ dokuları;

· Kemiklere kayma yeteneği kazandırır.
· Yedek besin ve enerji depolar.
· Vücut ısısının yalıtımını sağlar.
· İç organları basınç ve darbelerden korur.
*

d. Kan dokusu : Sıvı özellikte bir dokudur. Büyük bir kısmı su olup akıcıdır. Dolaşım sisteminin temel öğesini oluşturur. Yapısında su mineraller besinler gazlar hormonlar antikorlar artıklar ve kan hücreleri bulunur. Kan dokusunun oluşmasında karaciğer dalak lenf bezleri ve kemik iliği etkili olur. Şekil renk ve görevlerindeki farklılığa göre 3 çeşit kan hücresi kullanılır.

· Alyuvarlar : Oval küçük ve kırmızı renkli hücrelerdir. Çekirdek ve organelleri yoktur. Sayısı çok fazladır. (1 mm3 kanda 5 - 6 milyon) Üzerindeki hemoglobin pigmenleri O2 ve CO2 taşınmasını sağlar.

· Akyuvarlar : Şekilsiz büyük ve beyaz renkli hücrelerdir. Çekirdek ve organelleri vardır. Sayısı çok azdır. (1 mm3 kanda 7 - 10 bin) Şekillerini değiştirerek hareket eder ve ******ları yerler.

· Kan pulcukları : Şekilsiz renksiz küçük yapılı hücre parçalarından oluşur. Yapısında pıhtılaşma proteinlerini taşır. Çekirdek ve organelleri bulunmaz.

Damarların zedelenmesi durumunda yaranın oluşmasını sağlar. Hayvanlarda bulunan kan dokusu;

· Besin ve oksijenin hücrelere taşınmasını sağlar.
· Artık maddeler ve karbondioksitin taşınmasını sağlar.
· Hormon ve antikorların taşınmasını sağlar.
· Vücut ısısının yayılmasını taşınmasını sağlar.
*
e. Kıkırdak dokusu : Küre şeklinde kapsüllü hücrelerden oluşur. Çevrelerinde esnek lifler bulunur. Yapısında kan damarları bulunmaz. Vücudun esnek kısımlarını oluşturur. Hayvanlarda bulunan kıkırdak dokular;
· Kol ve bacakların oluşmasını sağlar.

· Kalp ve akciğerin darbelerden korunmasını sağlar.
· Bazı minerellerin depolanmasını sağlar.
· Kan hücrelerinin yapılmasını sağlar.
· İç organlara tutunma yüzeyi oluşturur.
· Vücuda genel şeklini kazandırır.
*

f. Kas dokusu : Şeklini değiştirerek uzayıp kısalabilen hücrelerden oluşur. Hücreleri sık dizilimlidir. Sinirlerin etkisiyle çalışırlar. Bol miktarda besin oksijen ve enerji kullanır. Organların yapısında bulunarak onların karakteristik görevlerini yaparlar. Yapı renk ve özelliğine göre 3 çeşit kas bulunur.

· Düz kaslar : Beyaz renkli yavaş etkisiz ve uzun süreli olarak kasılırlar. Çalışması istemsiz olup kol ve bacakların yapısında bulunurlar.

· İskelet kasları : Kırmızı renkli hızlı etkili ve kısa süreli olarak kasılırlar. Çalşmaları istemli olup kol ve bacakların yapısında bulunur.

· Kalp kasları : Kırmızı renkli hızlı etkili ve uzun süreli olarak çalışırlar. Çalışmaları istemsiz olup kanın pompalanmasını sağlarlar.
*
g. Sinir dokusu : En fazla farklılaşmış olan dokudur. Hücrelerine nöron denir. Bölünme yeteneği taşımaz. Bir nöron dendrit gövde ve akson kısımlarından oluşur.

Dendrit : Uyarıların alınmasını sağlayan dallanmış yapıdır.

Akson : Uyartıların iletilmesini sağlayan ince uzun yapıdır.

Gövde :
Hücresel olayların gerçekleştiği kısımdır.

Sinir hücreleri elektriksel ve kimyasal yollarla uyartıları taşırlar. Böylece organların çalışmasını denetlerler duyuların alınmasını sağlarlar. Sinirlerde taşınan özel etkiye sahip bilgiye uyartı denir. Sinirler uyartılarla vücudu yönetirler. Sinir dokunun farklılaşması ile beyin beyincik omurilik soğanı ve omurilik organı oluşur