Işıktan elektrik eldesi için keza yarıiletken malzemelere dayalı ?güneş gözeleri? kullanılır.

Alttaki şekilde böyle bir gözenin katmanlı yapısı kabaca gösteriliyor. N ve p-tipi yarıiletken katmanlara ulaşan ışınların yol açtığı yük çiftleri bu iki katman arasındaki yapısal gerilim farkı üzerinden geçip diğer tarafa ulaştıklarında zıt işaretlileriyle bir araya gelip nötürleşirler.


Arayüzeydeki bu hareketliliğe paralel olarak yarıiletken katmanların üstündeki iletken ağ tabaka ile altındaki iletken plaka arasında akım oluşur. Böylelikle büyüklüğü kullanılan yarıiletken malzemenin türüne bağlı bulunan arayüzey geriliminde bir miktar akım elde edilmiş olur. Gözeleri paralel bağlayarak gerilim seri bağlayarak da akım düzeyi yükseltilebilir.
Yarıiletken yongaların gereken saflık ve boyutsal duyarlılıkta üretimi çok aşamalı ve karmaşık bir süreç tabii. Ancakpiyasada satılan hazır gözelerden satın alarak bir ?fotovoltaik? panel oluşturmak mümkün.

Kaynak: Bilim ve Teknik Dergisi