Barometre atmosfer basıncını ölçmeye yarayan bir alet olup 1643 yılında Evangelista Torricelli tarafından bulunmuştur.

Atmosfer basıncını ölçmek için hava su ya da civa barometreleri kullanılabilir. En bilinen barometre türü cıvalı barometredir. Cıvalı barometre içi cıva dolu dikey bir borudur. Borunun üst ucu kapalıdır. Alt uç ise açık ancak cıva dolu bir kaba daldırılmış durumdadır. Atmosferin bu kap içindeki cıva yüzeyine yaptığı basınca göre borunun içindeki cıva sütunu yükselip alçalır.Havalı barometre ise havası boşaltılmış metal bir kutu biçimindedir. Bunun ince çeperleriatmosferin basıncına göre yassılıp kabarabilir. Bu biçimde ortaya çıkan hareket bir ibreye bağlı olarak bir kadrana aktarılır. Yazılı barometrede bu ibreye mürekkepli bir uç bağlanır ve altında döner bir silindir bulundurulur.


Cıvalı Barometre

Cıva sütununun yüksekliği barometre basıncını gösterir. Bu basınç deniz düzeyindecıva sütunundaki 76 cm yüksekliğe eşittir. 76 cm-cıva aynı zamanda 1 atmosfer basınca eşittir. Sütundaki cıva düzeyinin alçalıp yükselmesi atmosfer basıncının değiştiğini gösterir ve bu yolla hava durumu tahmin edilebilir.

Alıntı