Mezon Alan Teorisi Fizik Nobeli sahibi Werner Heisenberg tarafından bulunan atom çekirdeği ile ilgili bir teoridir.

Bilim tarihinde yüzyılımızın ilk çeyreği devrimsel atılımların birbirini izlediği fırtınalı bir dönemdir.
Planck'ın kuantum Einstein'ın rölativite kuramları Rutherford'un atom modeli bu atılımların başlıcalarıdır.

1941 senesinde şimdiki Max Planck Enstitüsü'nün müdürü olan Heisenberg 1958'de atomun içindeki temel parçacıkların yapısını izah eden birleşik şaha teorisinin formülünü ortaya koydu.
Heisenberg hiçbir fizik bilgininin açıklama yapamadığı bir konuyu da aydınlattı. Bu konu atom çekirdek yapısına ait olup; Mezon Alan Teorisi olarak isimlendirilmiştir.

Bohr'un 1913'de ortaya koyduğu kuantum atom modeli 1920'lerde özellikle genç fizikçilerin ilgi odağı olmuştu. Ne var ki bu model sorunsaldı; önemli kimi noktalara ışık tutmakla birlikte yeterince belirgin ve tutarlı olmaktan uzaktır.

Antik çağda yetişen pek çok düşünürle birlikte maddenin yapısı sorgulanmaya başlamıştır.
İlk kez Thales evreni anlamanın yolunun maddeyi anlamaktan geçtiğini ifade ederek materyalist felsefeye ilk adımı atmıştır.
Daha sonra Anaximander evreni oluşturan apeiron denen bitmez değişmez görünmez bir maddeden bahsetmiştir.
Atom çekirdeğinde Atom Çekirdeği atomun merkezinde toplanmış olan proton ve nötronların oluşturduğu yapıya denir. elektrik yükü Positiv elektrik yükü ile yüklüdür.

Atom çekirdeğinde protonlar ile nötronlar bulunur. Protonlar artı (+) yüklü olduğundan bir arada bulunamazlar. O halde atom çekirdeğinde öyle bir olay vuku bulmalıdır ki bu sebeple protonların bir arada durması mümkün olsun.

Teoriye göre çekirdekteki bir protona yanındaki nötrondan eksi (-) yüklü bir eleman (mezon) sıçrar. Eksi yük kazanan proton nötron olur. Eksi yük kaybeden nötron da protona dönüşür. Bu olay saniyenin çok küçük bir kesrinde vuku bulur.
Öyle ki protonlar birbirlerini itmeye zaman kalmadan nötron olurlar. Bu hal böyle devam eder. Atom çekirdeğindeki mezon alış verişi bir an için dursa fizik alemi anında yok olur.


Mezon Nedir?

Mezon hadronlar sınıfından temel parçacık.

Günümüzde geçerli kurama göre mezonlar glüonların bir arada tuttukları kuark ve karşıkuark çiftlerinden oluşurlar ve bütün temel etkileşimlere katılırlar.
Varlıkları 1935'te Japon bilim adamı Hideki Yukava tarafından kuramsal olarak öngörülmüş ve pi mezonu ya da pion adı verilen mezonların en hafifi olan bu mezon 1947'de bulunmuştur.

Kütlesi elektronunkinden 270 kat büyük ama protonunkinden 7 kat küçüktür.
Yarı ömrü 10-8 saniyedir. O tarihten bu yana K mezonları eta mezonları omega mezonları vb. başka mezonlar da bulunmuş öngörülmeleri ve bulunmaları kuark kuramının geliştirilmesini sağlamıştır.

1938'de bulunan B-mezon çok hafif bir b-kuark içerir ve ağırlığı protonunkinin 5 katı yarı ömrü saniyenin trilyonda biridir.

*
Werner-Heisenberg-ve-Mezon
Alıntı