Nötrinolar leptondur. Yüksüz (nötr) ve sıfır veya çok küçük kütleye sahiptirler. Bu yüzden diğer parçacıklarla neredeyse hiç etkileşmezler. Bir çok nötrino bir kere bile etkileşmeden yeryüzünün içinden geçerler.

Nötrinolar değişik bozunma ve etkileşmeler ile üretilir. Örneğin bir nötron bir proton bir elektron ve bir anti-nötrinoya bozunur. Aslında fizikçiler nötrinoların radyoaktif bozunmaların dikkatli gözlemleri sounucu varolduklarını varsaymışlardır.

Örneğin bir nötron bir elektron ve bir protona bozunduğunda elektron ve protonun momentumları toplamı başlangıçtaki nötronunkine eşit değildir. Bu yüzden kayıp momentuma karşı gelecek başka bir parçacık olmalıdır : yani nötrino.

Nötrinolar çok sayıda üretildiklerinden ve maddeyle çok nadir etkileşmeye girdiklerinden Evrende çok büyük miktarda bulunurlar. Eğer kütleleri varsa Evrenin toplam kütlesinin çoğuna katkıda bulunacak ve genişlemesini etkileyeceklerdir.


Vikipedi