Atomdan küçük atomu da oluşturan maddeler. En çok bilinenleri alt parçacıklardan (kuarklardan) oluşan proton elektron nötrondur. Yapısı tamamen keşfedilmemiş olanlara örnek foton (ışık) bozon mezon fermiyon baryon graviton.
Parçacıkları
1- Leptonlar
2- Kuarklar
3- Nötrinolar

Leptonlar ve Kuarklar

Leptonlar ve Kuarklar şimdiki bilgilerimize göre temel parçacıklardır. Yani kendilerini oluşturan başka parçacıklardan yapılmamışlardır.

Leptonlar içinde hepimizin yakından tanıdığı ‘Elektron’ vardır. Elektron şimdilik başka parçacıklardan yapılmamış olarak kabul edilmektedir. Leptonların spini (dönüş) ½ ve elektrik yükleri -1 veya 0 dır. Yunanca lepton hafif parçacık anlamına gelmektedir.

Temel parçacıklar içinde adını James Joyce'dan alan parçacıklar Kuarklardır. Kuarklarda spin ½ ve elektrik yükleri 2/3 veya -1/3 olan parçacıklardır. Şimdilik bilinen 6 Kuark vardır.

Çekirdek

Çekirdek Nükleon adını verdiğimiz proton ve nötrondan meydana gelmiştir. Elektron ve çekirdeğin içindeki Nötron ile Proton kararlı parçacıklardır. Çekirdeği ilgilendiren parçacıklar ailesi iki kısımdır.
1- Baryonlar
2- Mezonlar

Baryonlar ağır parçacıklardır mezonlar orta ağır parçacıklardır. Baryonlar ve Mezonların hepsine Hadronlar adı verilir. Yunanca kuvvetli parçacık anlamındadır.

Kuark kuramına göre Baryonlar 3 kuarktan Mezonlar ise bir kuark ve bir antikuarktan oluşmuşlardır.

Nötron UDD kuarklarından Proton ise UUD kuarklarından meydana gelmiştir. Elektrik yükleri hesaplandığında 2/3 -1/3-1/3 = 0 yani yüksüz Nötron ve 2/3+2/3-1/3 = 1 yüklü Proton olduğu görülür.


Vikipedi