Temel Yük herhangi bir atom içerisinde tek bir proton veya elektron tarafından taşınan elektrik yükünü ifade eden sabittir.

Simgesi küçük e harfidir.

CODATA tarafından hesaplanan değeri coulomb cinsinden 1.602 176 487 × 10-19 C statcoulomb cinsinden ise 4.803 204 273 × 10-10 statC'dur.

Burada 1 statC = 0.1 Am/c ≈ 3.33564×10−10 C'ye eşittir.

Alıntı