Coulomb yasası elektrik yüklü iki parçacık arasındaki kuvvetin büyüklüğü yüklerin çarpımı ile doğru yüklerin arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır şeklinde ifade edilir.

Bu tanım Newton'un mekanik harekete ilişkin üçüncü yasasına benzerdir. Colulomb yasasının formülasyonu Newton'un yerçekimi yasası ile aynı formdadır: Bir kütlenin ikinci kütleye uyguladığı elektriksel kuvvet ikincinin birinciye uyguladığına eşittir.

Sayısal form
burada:

uygulanan kuvvetin büyüklüğü
birinci kütlenin yükü
diğer kütlenin yükü
aralarındaki mesafe

8.988×109 N m2 C-2 (veya m F-1) elektrostatik sabit veya Coulomb kuvvet sabiti
ve

8.854×10-12 C2 N-1 m-2 (veya F m-1) elektrik sabiti'dir.

cgs sisteminde yük birimi statcoulomb olarak tanımlanır ve böylece Coulomb kuvvet sabiti 1 olur.

MKS gibi daha sık kullanılan birimlerle ölçüldüğünde Coulomb kuvvet sabiti k nümerik olarak yerçekimi sabiti G den çok daha büyük olacaktır ve dolayısıyla bu durumda yerçekimi kuvveti ihmal edilebilirdir.

F kuvveti yüklü iki kütleyi birbirine bağlayaı yüke sahip kütleler bu hat üzerinde birbirini iterler zıt yüklü kütlelerse birbirini çekerler.

Vektörel form

Kuvvetin hem yönünü hem de büyüklüğünü aynı anda hesaplayabilmek için yasanın vektörel versiyonunu kullanmak gerekebilir.Bu vektör denklemi zıt yüklerin birbirini çektiğini aynı yüklerinse birbirini ittiğini gösterir. negatif olduğunda çeken pozitif olduğunda ise iten bir kuvvet söz konusudur.


vİKİPEDİ