Endüksiyon yasasına göre manyetik alan içinde bulunan bir iletkenin oluşturduğu düzleme dik olarak gelen zamanla değişen akı iletkenin uçlarında gerilim endüklenmesini sağlar.

İletkenin bir düzlem oluşturabilmesi için kıvrılarak iki ucunun yan yana getirilmesi gerekir. Bu şekilde kıvrilan iletkenin her kıvrımı bir sarım oluşturur ve sarım sayısı N ile gösterilir. N adet sarımın seri bağlanması ile bobin oluşur.

N=1 sarımlı bir bobin manyetik alan içine sokulduğunda iletken üzerinden akım akar ve ve tel üzerinde elektromotorkuvvet oluşur. Oluşan elektromotorkuvvet kendini oluşturan akıya zıt yöndedir ve e=-NdΦ/dt ile temsil edilir. Manyetik alan (Φ) zamanla değiştiği için zamanın bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir [Φ=f(t)]. Zaten dΦ/dt nin 0 olmaması için Φ’nin zamanın bir fonksiyonu olması gerektiği görülmektedir. Φ’nin birimi Wb veya Tesla’dır

Lenz Yasası:

Bu yasa endüksiyon yasasının devamı niteliğindedir. Lenz yasasına göre manyetik alan içinde bulunan l uzunluğunda bir iletken v hızı ile hareket ettirilirse iletkenin iki ucu arasında gerilim endüklenir. Manyetik alan yoğunluğu B [wb/m2] iletkenin v hızı ile manyetik alan içinde süpürdüğü alan ise A [m2] olduğuna göre Φ=BA olur.


l uzunluğundaki iletkenin süpürdüğü alanın diğer kenarı da x olursa alan A=lx ile gösterilebilir.

Burada endüksiyon formülünde Φ yerine BA yazarsak e=-d(BA)/dt olur. (Bir sarımlı iletken için) İletkenin dx kadarlık bir hareketi ile süpürdüğü alan dA=ldx kadardır.

dA yerine ldx yazarsak buradan e=-Bldx/dt olur.

dx/dt=v olduğuna göre e=-Blv ile gösterilebilir.

Bu yasalar elektrik makinelerinde kullanılan ve elektrik makinelerinin çalışma prensiplerini açıklayan temel yasalardan ikisidir.

Alıntı