Bilindiği gibi ışık hızı son hızdır ışık hızından daha yüksek bir hız olamaz bu saptanamayacağı anlamınada gelir. c notasyonu ile gösterilir.

* c=299792.458 km/s * *yaklaşık c=300000 km/s olarak bilinir.

Hız rölatif ve vektörel bir kemiyettir. Çünkü bir referans sistemine göre yer değiştirmenin zamana göre türevidir.

v(t)=ds/dt

Anlamak için bir kaç örnekle açıklayalım:

İki araç birbirleriyle aynı doğrultuda gidiyorlarsa hızları birbirlerine göre (referans diğer araçtır).
v= v2-v1 dir.
v1=100km/s v2=135km/s
v=135-100=35km/s * * * * * * * * *
aynı hızda olurlarsa v=100-100=0dır.
Yeri referans alırsanız v=100dür.

birbirlerinin aksi doğrultuda gidiyorlarsa
v=v1+v2 dir.
v1=100km/s v2=135km/s ise
v=100+135=235km/s dir.

ışık hızında veya c yi geçen hızlarda bu mekanik nasıl işler ona bakalım.
aksi doğrultuda giden iki uzay gemisi var.
v1=150000km/s
v2=180000km/s

v=150000+180000= 330000km/s değildir sonuç v=c yani v=300000km/s dir. Çünkü diğer geminin görüntüsü yani ışığı size ulaşmayacaktır. Bu nedenle ışık hızı son hızdır. Yani ışık hızını aştığınız anda referanslarınız yok olmaktadır. Bu artık başka bir şeydir. Başka bir fiziktir.
Işık hızına yaklaştığınız sırada kütleniz sonsuza yakınsar.

m=mi*(1/sqrt(1-v^2/c^2))

Gelelim kütle çekim kuvvetinin gizemine;

Güneş ışınları dünyaya yaklaşık 8.4 dakikada ulaşır. Dünyanın güneşe mesafesi s=150milyon km'dir.

c=300000km/s * * t=s/c * * t=500saniye * t=8.33dakikadır.

Yani biz güneşe baktığımız zaman onun 8.4 dakika önceki halini görmekteyiz. Örneklersek; Güneşteki bir patlamayı biz ancak 8.4 dakika sonra görebiliriz.

Fakat güneşin çekim kuvvetinde olan bir değişikliği aynı anda hissederiz. İşte gizemde buradadır kütle çekim kuvveti ne ile ve nasıl taşınmaktadır?

Işık hızına yaklaştığınız sırada kütleniz sonsuza yakınsar


* * Bu sözü biraz açabilir misin vgm. Kütlenin sonsuza yakınsaması ne demektir. Kütleden başlayarak ve ne anlama geldigini izah ederek başlarsan her halde daha yararlı olacaktır.

SORU:
başlangıç için güzel bir konu yakalamışsın. Kütleçekim konusunda verdiğin
örnek (güneşin birden yok olması durumunda dünyanın anında haberdar olması) genel göreliliğin uzay zamanın kütle tarafından bükülmesi öngörüsü ile çelişmez mi ? Bu konu ciddi biçimde aklıma takılıyor. En son Einstein sergisinde sunum yapan astrofizik bölümü öğrencisi ile bu konuyu tartıştığımda bana "Kütle çekimi" yasasının uzay cisimlerinin devinimlerinde birincil etkiye sahip olmadığını söylemişti. *8O

CEVAP:
Kütle ile kuvvet de çok sık karıştırılan bir kavramdır ülkemizde. Biz kg mıda kuvvet birimi olarak kullanırız halbuki kgf : kilogramforce dur.
Benim ağırlığım 100kg dır dediğimiz anda yanlış yaparız çünkü kg kütle birimidir aslında kastettiğimiz 100kgf dur. Son dönemlere kadar üniversitelerde dahi bu hataya çok sık düşülürdü yeni yeni akılları başlarına geldi ve kgf veya newton kullanılmaya başlandı.

Şöyleki F=ma burada a=g dir.

(yer çekimi ivmesi g) g=9.81 m/s^2 dir. buna göre benim kütlem m=10.19kg dır.

Şimdi gelelim ışık hızına yaklaştığınız zaman kütlenizin sonsuza yakınsamasına bunuda bir örnekle izah edelim.

mi=1 kg bizim ilk kütle miktarımız olsun ms de *ışık hızına yakın hızda gittiğimiz zamanki son kütle miktarımız olsun.

hızımız v=299999999m/s * *c=300000000m/s olsun. Rakamları yaklaşık alıyorum.
formülümüzde yerine koyalım.

ms=mi*(1/sqrt(1-v^2/c^2))

ms=1kg*(1/sqrt(1-299999999^2/300000000^2))

ms=12747kg son kütle.
Kütlenin bir çok tanımı vardır ben klasik mekanikte olanı daha açıklayıcı ve anlaşılır bulmaktayım.

Kütle bir objedeki madde miktarı demektir ve her yerde aynıdır.

Örneğin; dünyada benim ağırlığım 100kgf dur.

kütlem m=100kgf/9.81m/s^2 *ise *m=10.19 kg dır.

aydaki kütlem gene 10.19kg dır fakat ağırlığım W=m*g/6 *W=16.67kgf dur.


SORU:
Kütle bir objedeki madde miktarı demektir ve her yerde aynıdır.


* * evet bu tanım aradıgım tanım. Madde miktarı arttıkça kütle çekim kuvveti de artıyor. Madde miktarının aşırı yogunlaşması kütle *çekim kuvvetine olaganüsrü bir güç yüklüyor ve çöküş başlıyor. Karadeliklerin de esrarı burada. Dogru mu anlamışım ?


CEVAP:
Karadelik tanımınıza ek olarak zamanı eklemek istedim bende. Uzayda bir yerde tamamen hareketsiz *oldugumuzu varsayalım ve zamanın nasıl aktıgını soralım. Zaman kütle cekimi sayesinde *yavas akar. Aynı zamanda kütle çekiminide ortaya çıkaran kütledir. Yani uzayda zaman kütlenin yakınında uzagına nazaran daha yavaş akar. Asıl soru zamanın ne kadar yavaslatılabilecegi noktasındadır. Zaman yavas aktıgı takdirde ışıkda yavas akar. Yteri kadar bir kütleye erişildigi an zamanı da ışıgıda durdurabilmek söz konusudur. İşte o zaman karadelik kavramı olusur. Çünkü yeterli kütle demek ışıga gecit vermemek demektir.

Işık hızına yakın gidildigi zaman maddenin miktarının artması noktasında rolativenin yanlış yorumlandıgı iddaları vardır ki bu yorumlarda şu eksende döner; cisimlerin hızı artıkça kütleleri de artarak cisim ışık hızına ulaşınca sonsuz olur şeklindedir. Bu tespitin yanlışlıgını vurgulayan bilim adamları aslında cisme yüklenen hız kütleyi değiştirmez kütleyi değiştiren enerji kavramıdır derler.Süper pillerle çalışan bir motorsiklet ve bir tramvay ışık hızına yakın bir hıza ulaştırılsalar bunlardan sadece tramvayın kütlesi artar.Tramvay enerjisini kendisinden değil enerji santranlinden almaktadır motorsiklet ise enerjisini beraberindeki pillerinden almaktadır. Tramvaya yeni enerji eklendiği halde motorsiklete enerji eklenmemektedir. Böylece tramvayın kütlesi hızıyla birlikte arttığı halde motorsikletin kütlesi hız artmasına rağmen sabit kalmaktadır. Demek ki hızlanan bütün cisimlerin kütlesi hız sonsuz olunca sonsuza gitmez. Her şeyden önce ışık ışık hızında hareket ettiği halde kütlesi sonsuz değildir.


Alıntı