Isı gradyanı bulunan bir metal çubuktan bir akım geçirildiğinde ısı salınır ya da soğurulur. Bu Thomson olayıdır. Isı gradyanı metal içinde bir elektrik alanı oluşturur.

Thomson olayı Peltier olayına benzer. Ancak Thomson olayında alan bir birleşme noktasıyla (ya da birleşme noktalarıyla) değil bir sıcaklık gradyanıyla oluşmaktadır. Bir metal çubuktan akım geçirildiğinde ısı sıcaklık gradyanıyla ilişkili alanın yönüne bağlı olarak salınır ya da soğurulur.

Sıcaklık gradyanınm elektrik alanı oluşturması şöyle açıklanabilir: Metal çubuğun bir ucunun ısıtılması o uçtaki elektronların ısıl hızlarını yükseltir. Bu elektronlar öteki uca akarak bir elektriksel dengesizlik dolayısıyle de bir akım yaratırlar.

Bir bakır tel kullanıldığında akım telin soğuk bölümünden sıcak bölümüne geçtikçe ısı soğurur. Bu yüzden telin sıcaklık dağılımını aynı tutmak için tele ısı vermek gerekir. Sıcak bölgeden soğuk bölgeye akım geçen telde ısı salınır.

Akımı oluşturan elektrik yükleri telden geçtikçe ısınacaklarından ya da soğuyacaklarından ısı alıp ısı vereceklerdir. Ama bu durum bir demir telde bozulur. Akım telin sıcak bölümüne doğru hareket ettikçe. ısı verir (ya da soğuğa doğru aktıkça ısı alır).

Thomson olayının kullanım alanı sınırlıdır. Ama 1850 yıllarında William Thomson (Lord KELVİN) tarafından bulunması bilimsel bakımdan çok önemli olmuştur.


Alıntı