Termoelektrik ısının elektriğe elektriğin de ısıya dönüşmesini içeren birbirleriyle ilişkili üç olaya verilen addır.

Seebeck ve Peltier olayları bazı termometre çeşitlerinin buz dolaplarının ve küçük elektrik jeneratörlerinin temelini oluşturur. Thomson olayınınsa çok az uygulaması vardır.

Isı ve elektrik arasındaki ilişkiyle ilgili başka olaylar da vardır. Sözgelimi bir iletkenden bir elektrik akımı geçtiğinde ısı oluşur. Ama buna «Joule ısısı
İki farklı metalin birleştirilmesiyle bir devre oluşturulduğunda. Seebeck olayı ortaya çıkar. İki metal farklı sıcaklıklarda tutulursa devrede akım oluşturan net bir gerilim doğar. Bunun tersine Peltier olayı denir.

Konu Başlıkları:

1-) Seebeck olayı
2-) Peltier olayı
3-) Akımlar ve Elektrik Alanları
4-) Thomson olayı
5-) Termokupllar-elektromotor kuvvet


Alıntı