Güç «iş yapabilme oranıKuvvet iş ve güç: örnek olarak pille çalışan ve yük kaldıran bir motor ele alınırsa ilk düşünülecek nokta motorun kaldıracağı en büyük ağırlıktır. Buradaki yük bir «kuvvet Sözgelimi kaldırılacak yük 100 N ağırlığındaysa ve pil bittiğinde 100 metre yükseğe çıkarılmışsa yapılan iş 10 000 ./'dür. Motorun yaptığı bu iş yükün kazandığı enerjiyle eşdeğerdir (örnekte potansiyel enerjiyle eşdeğer; Bk. DİNAMİK). Motor elektrik enerjisini % 100 verimle mekanik enerjiye dönüş-türebiliyorsa (ideal durum) yükü kaldırmadan önce pilde depolanmış olan enerji de 10 000 j'dür.

Buraya kadar işin yapılma hızını göz önüne almadık. Oysa bir makinadaki üçüncü önemli etmen işi yapma hızıdır. Bu etmene makinanın gücü denir.

Gücün temel tanımı şöyledir:

Güç = yapılan iş/geçen zaman

Ne var ki yapılan iş uygulanan kuvvet x aşılan yol olduğundan

Güç = uygulanan kuvvet x hareket hızı

biçiminde de verilebilir. Gücü hesaplamada bu formüllerden herhangi biri kullanılabilir. Yukardaki örnekteki yük 5 dakikada (300 san) yükseltilmişse o zaman motorun ürettiği güç saniyede yaklaşık 33 juldür (33 js-1). Herhangi bir hızda yapılan toplam işin aynı kalmasına karşılık yükü daha hızlı kaldırmak için daha çok güce gerek olduğu açıkça görülmektedir.

Elektriksel güç: Elektriksel güç çoğunlukla watt olarak belirtilir. Bir watt (1 W) bir saniyede 1 jüllük güce eşittir. DİRENÇ ÖĞESİ gibi elektrik öğeleri söz konusu olduğunda harcanan güç gene watt cinsinden belirtilir. Buradaki güç direnç öğesinden geçen akım şiddeti ile uygulanan gerilimin çarpımına eşittir. Ohm yasasına göre direnç öğesinin uçları arasındaki gerilim (V) devre öğesinden geçen akım şiddeti (I) İle direncin (R) çarpımına eşittir. Böylece bir direnç öğesinin çektiği güç (ısı biçiminde açığa çıkar)PR ya da V2/R'ye eşittir. 48 ohm'luk bir direnç 220 volta bağlandığında 46 amper akım çekecek ve gücü 1 000 watt (1 kW) olacaktır. Direnç öğeleri kullanılmaları sırasında fazla ısınıp erimeyecek biçimde seçilmelidir.

Saniyede 1 milyar jüllük enerji veren yakıtla çalıştırılacak 1000 megavatlık (1000 MW) bir elektrik santralı lkW'lık bir milyon elektrik sobasını besleyebilir. Bu durumda 220 voltluk şebekeden toplam dört buçuk milyon amper çekilecektir.

Beygirgücü: Bir güç birimi olan beygirgücü (BG) yakın döneme kadar en çok kuiıanııan Dirimlerdendir ve yaklaşık olarak 750 W'a eşdeğerdir. Uzun süre çalışabilen bir atın ortalama gücü gerçekte 06 ile 07 beygirgücü arasındadır. Yüz yıl kadar önce James Watt araştırmaları için zaman zaman kuvvetli atlar kullanmıştır. 100 beygirgücünde ve 1 kV'la çalışan bir elektrik motoru 1 m/sn'lik bir hızla 75 tonluk bir ağırlığı kaldırırken 75 amperlik akım çeker.

Alıntı