Ağırlık; Derler ki 1666 yılında bir gün bir elma dalından tam İsaac Newton adlı ünlü bilginin önüne düşerek o-nun yerçekimi kavramını keşfetmesine yol açtı. Nevvton bu olay üstünde düşünerek evrensel çekim (veya genel çekim) yasalarını bulmuştur. Bu yasalara göre sözgelimi deniz kıyılarında görülen *gelgit olayları * Ay'ın yeryüzünden denizleri etkilemesi yani kendine çekmesi sonucunda meydana gelir. Bir yalıyardan aşağı düşen nesne yara doğru belli belirsiz sapar.

İvme
İster büyük ister küçük ister ağır ister hafif olsun aslında bütün ci*simler aynı *hızla düşer. «Aslında» diyoruz çünkü gerçekte hava düşen cismi yavaşlatır ve cismin yüzeyi ne kadar büyük olursa yavaşlatma da o kadar güçlü olur (paraşüt bu etki*den yararlanır ve insan gökten 190 km/s'Iik bir hızla düşmesi gerekir*ken yere 25 km/s'lik bir hızla iner).

Yerçekimi nedeniyle düşen cisim gittikçe hızlanır; ivme adı verilen bu hızlanma g harfiyle gösterilir. Bilgin*ler bu hızlanmayı yani ivmeyi doğ*ru olarak ölçebilmişlerdir; ivme yer*den yüksekliğe ve bulunulan enleme göre değişir. Ankara'da g — 9799 m/s2; kutuplarda g = 9830 m/s2.

Ağırlıksızlık

Pilotların veya kozmonotların uğ*radığı şiddetli hızlanmalar yerçekimi ivmesine göre kat kat fazladır ve bu da g sayısıyla ölçülür. Buna karşılık hızla inen bir uçakta veya bir uydu*da bulunan mürettebat ağırlıksız du*ruma gelebilir (o zaman g sıfıra eşit olur) ve bu yüzden suda yüzen balık gibi havada yüzerler; ama bu durum organizmanın çalışmasını olduğu ka*dar duyulan da etkiler. Ay'da yürüyen Amerika'lı astronotlar Ay'da ağırlığın nasıl azaldığını herkesten iyi gördüler; Ay -Dünya'dan küçük olduğu için ayçekimi yerçekiminin altıda biri kadardır.

Alıntı