Işık olaylarını açıklamak için su dalgalarından faydalanıyoruz.


Su dalgaları enine dalgalardır.


Su dalgalarını incelerken dalga leğeni kullanırız.

Dalga tepeleri ince kenarlı mercek gibi davranarak gelen ışınları perde üzerinde odaklar. Bu bölgeler parlak renkte görülür.


Dalga çukurları kalın kenarlı mercek gibi davranarak gelen ışınları dağıtır. Dalga çukurlarının altında kalan bölgeler karanlık görülür.


Dalgaların ilerleme hızı sadece su derinliğine bağlıdır.


STROBOSKOP

fd : Dalgaların frekans (s-1)


fs : Stroboskobun frekans (s-1)


n : yarık sayısıfd= fs.n

Stroboskobun frekansı azaltılıp dalgalar ilk kez duruyor görüldüğü anda dalgaların frekansı gerçek değeriyle hesaplanır.


Alıntı