Işık olayları incelenirken ışığın tanecik modeli bu olayları açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ışık ile ilgili dalga modeli ortaya çıkmıştır. Işığın dalga modelini açıklarken çeşitli dalga olaylarından faydalanırız. Bunlar yay dalgaları ve su dalgalarıdır.

Maddesel esnek ortamlarda ilerleyen dalgalara mekanik dalga denir. Yay su ve ses dalgaları mekanik dalgalardır.


Yüklü taneciklerin ivmeli hareketiyle oluşan dalgalara elektromagnetik dalgalar denir. Işık elektromagnetik dalgadır.ENİNE DALGALAR

Titreşim doğrultusuyla ilerleme doğrultusu birbirine dik olan dalgalara enine dalgalar denir. Yay su ve ışık enine dalgadır.


BOYUNA DALGALAR

Titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna paralel olan dalgalara boyuna dalgalar denir. Yay ve ses dalgaları boyuna dalgadır.Dalga Boyu: Dalga üzerindeki özdeş iki nokta arasındaki uzaklıktır.


Dalga boyu λ olan bir dalganın ilerleme hızı


λ= Dalga boyu


f = FrekansV = λ.f

Frekans sadece kaynağa bağlıdır.Kaynak frekansı değişmedikçe değişmez.


Alıntı