Hareket eden bir cismi durduran duran cismi hareket ettiren cisimlerin şekil yön ve doğrultularını değiştiren veya cisimleri döndürebilen etkiye kuvvet denir. kuvvet etkisini itme veya çekme şeklinde gösterir.KUVVETİN ETKİLERİ

Kuvvetin cisimlerin hareket durumlarını değiştirme etkisi vardır.

Kuvvetin cisimlerin şekil biçim yön ve doğrultularını değiştirme etkisi vardır.

Kuvvetin cisimler üzerinde döndürme etkisi vardır.


Kuvvetler uygulanma şekline göre temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler olmak üzere 2 ye ayrılır.

Temas gerktiren kuvvetler: kuvvet uygulayan ve etkilenen cisim arasında fiziksel temas bulunur.

Temas gerektirmeyen kuvvetler: Kuvvet uygulayan cisim ile etkilen cisim arasında herhangi fiziksel bir temas bulunmayan kuvvet çeşitleridir. İki mıknatısın uzaktan birbirlerini çekmesi veya itmesi gibi...

*

Alıntı