Gözlem ve deney sonuçlarının verilere dönüşmesinde ölçme önemli bir işlemdir. Ölçme sonuçların sağlıklı olması için uygun ölçüm aletleri kullanılmalıdır.

Temel Büyüklükler

Ölçümlerde 7 temel büyüklük kullanılır. Bunlar; kütle zaman uzunluk sıcaklık akım şiddeti ışık şiddeti ve madde miktarıdır. Uzunluk ölçmek için metre sıcaklık ölçmek için termometre zaman ölçmek için kronometre kütle ölçmek için terazi kullanırız. Yapılan ölçümleri inceleyen herkesin aynı sonucu çıkarabilmesi için büyüklük birimlerine bir standart getirilmesi zorunlu olmuştur. Bu nedenle 7 temel büyüklük için Uluslararası kabul edilen birimler kullanılmaktadır. SI birimleri adı verilen bu birimler;

1. Kütle için kilogram (kg)
2. Zaman için saniye (s)
3. Uzunluk için metre (m)
4. Sıcaklık için kelvin (K)
5. Akım şiddeti için amper (A)
6. Işık şiddeti için candela (cd)
7 Madde miktarı için mol (mol) dür.

Türetilmiş büyüklükler

Ölçümlerde kullanılan diğer tüm büyüklükler bu 7 temel büyüklükten türetilir. Örneğin alan ölçü birimi m2 uzunluk ve uzunluğun çarpımıdır. Sürat birimi m/s uzunluğun zamana bölünmesiyle türetilir. Hacim ölçü birimi m3 üç uzunluğun çarpımından özkütle birimi kg/m3 ise kütlenin hacim’e bölümünden türetilir.
Ayrıca kullanım kolaylığı sağması için birimlerin 10 ile çarpımından elde edilen üst katlar 10 a bölümünden elde edilen askatlar aşağıdaki tabloda olduğu gibi kullanılmaktadır.

*

Alıntı