Tabiî yalıtkanlar
Tabiî organik yalıtkanlar
Katı sentetik yalıtkanlar
Sıvı yalıtkanlar
Gaz yalıtkanlar.
Ekolastik yalıtkanlar

Katı sentetik yalıtkanlar tabiî reçine sentetik reçine kauçuk selüloz veya silisli olabilir. Teknik elektrik birliği elektrik makinelerinin yapımında kullanılan yalıtkanların sınıflandırılmasını standartlaştırmıştır.

O sınıfı: Ne yağ emdirilmiş ne de yağa daldırılmış pamuk ipek kâğıt ve benzeri organik maddeleri kapsar.

A sınıfı: Yağ emdirilmiş veya yağa batırılmış pamuk ipek kâğıt ve buna benzer organik maddeleri ayrıca emaye telin kaplamasını içerir.

B sınıfı: İçine bir miktar topaklaştırıcı madde katılmış mika amyant veya buna benzer organik maddeli yalıtkanları kapsar.

C sınıfı: Topraklaştırıcı madde katılmamış mika porselen cam kuvars ve benzeri maddeleri içerir.

Plastik maddeler
Yalıtkan plastik maddeler oda sıcaklığında katı halde bulunan ve plastik şekil değişimiyle istenen biçime getirilebilen organik maddeler veya kısmen organik madde karışımlarıdır.

Isıyla sertleşen plastik maddeler şunlardır;

fenoplastlar (bir fenol ile bir aldehitinamin veya amin fonksiyonu kapsayan organik bir bileşikle bir aldehitin yoğunlaşmasından meydana gelen sentetik reçineler üre-formol ve anilin formol reçineleri).

Isıyla yumuşayan plastik maddeler arasında da şunlar sayılabilir;

selüloz esterleri (nitroselüloz ve selüloz asetat); kimyasal sentezle elde edilen etilen türevi reçineler (akrilik ve krilik reçineler vinilik ve polivinilik reçineler polistirol reçineler).


Alıntı