Sıcaklık bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür.

Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır.

Bir başka deyişle ısı geçiş halindeki enerjilerdir. Isı sıcak bir maddenin soğuk maddeye ilettiği sıcaklığı sağlayan bir enerji türüdür.Yani ısı bir enerjisıcaklık ise bir ölçüdür.

Aşağıdaki formülde bu daha iyi görülmektedir:

Isı birimi iş birimi ile aynıdır yani joule (j) ya da kaloridir (cal).Isı belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme sıcaklık farkı nedeniyle transfer edilen enerjidir.

Isı da iş gibi bir enerji transfer biçimidir. Isı ve iş hiçbir cisimde depo edilemez ancak sistem sınırlarında ve geçiş halinde iken belirlenebilir. Her ikisi de birer eğri fonksiyonudurlar. Bir başka deyişle ısı ve iş geçiş halindeki enerjilerdir.

Isı sıcak bir maddenin soğuk maddeye ilettiği sıcaklığı sağlayan bir enerji türüdür

Alıntı