Devre analizinde kullanılan Kirchhoff kanunları veya yasaları; Kirchoff Akım Kanunu (KAK KCL) ve Kirchhoff Voltaj Kanunu (KVK KVL) olmak üzere iki tanedir.

Kirchhoff Akım Kanunu (KCL); bir düğüme giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Ya da bir düğüme giren ve çıkan akımların toplamı sıfırdır şeklinde ifade edilir.Zamanda yük yoğunluk değişimi net pozitif veya negatif bir yükün birikimi anlamındadır ve elektrostatik kuvvetin mukavemetinden dolayı sıcaklığın hiçbir kıymeti yoktur. İtici güçler yükün dağılmasına sebep olur.


Daha teknik anlamda Kirşof akım kanunu Maxwell'in Ampère kanununun diverjansı ve Gauss yasasının birleştirilmesiyle şu eşitlikler elde edilir:Bu basit bir yük korunumu denklemidir.

Kirchhoff Voltaj Kanunu (KVL); kapalı bir göz (çevre loop) içerisindeki toplam gerilim düşümü sıfırdır. Ya da kapalı bir çevrede harcanan gerilimlerin toplamı sağlanan gerilimlerin toplamına eşittir.

Alıntı