Oluşturduğu bağların geometrisine ve bulunduğu ortama bağlı olarak; elektron bulutlarının hem benzer yükleri nedeniyle birbirlerini itmesi ve hem de Pauli’nin dışlama ilkesi gereği birbirlerinden uzaklaşması sonucunda büyür. Örneğin klorun nötür atomu 79 pm (pikometre 10-12 m) yarıçapında iken Cl- iyonunun yarıçapı ‘6 koordinatlı oktahedral koordinasyon’da yaklaşık 167 pm kadardır. Bu soruyu sanıyorum aynı grup içerisindeki atomların

Ama unutmamak lazım ki; argonun çekirdeğinde klorunkinden bir tane daha fazla proton var.

Dolayısıyla yörüngelerdeki elektron bulutlarını kendisine daha güçlü bir şekilde çekiyor. Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe küçülme bu yüzden.