Yağlar sulu çözeltiler de çözünemedikleri için bu nedenle genellikle organik çözücüler kullanılır. Bu da sizin emniyetli şartınızı ortadan kaldırır.

Aseton benzol kloroform siklohekzan ve eter yağ (lipid) çözmek İçin kullanılan çözücülerdir.Bu durumda " süperkritik sıvı ektraksiyon " yöntemini kullanmak uygun olabilir.Bu yöntem kafeinin kahve çekirdeklerinden ayrıştırılmasında kullanılır.

Karbon dioksit gazı "kritik sıcaklık derecesinin" altında sıkıştırılır.Bu durumda aynı zamanda hem gaz hemde sıvı gibi hareket eder.Normal olarak sıvı veya gaz çözünemeyen maddeler bu sıvı içinde çözülebilir .

Neticede artık olarak CO2 kalır buda normal şartlarda kolaylıkla dağılır.