Kuru pil ayrıca Le Claanche pili olarakta bilinen bu pil NH4Cl ZnCl2 ve MnO2 yapılmış karışım içine daldırılmış karbon çubuk ve bir çinko (Zn) kutudaan oluşmaktadır. Anot ( + kutup) ta olan reaksiyon Zn(k) nun Zn+2 yükseltgenmesi katotdaki reaksiyon ise NH4+ indigenerek NH3(g) ve H2(g) haline dönüşmesidir. Bu gazlar daha sonra başka kimyasal maddelerle birleşerek su ve çinko tuzlarına dönüşürler.

Alkalin pil de de anot olarak çinko kullanılır fakat kutu çeliktir.Çelik elektronların yükseltengene iletmesini sağlar.Bu durumda yükseltgen MnO2 dir.
Bu pilde Anottaki reaksiyon : Zn(k) + OH -)ZnO(k) + H2O(s) + 2e-

Katotdaki reaksiyon : 2MnO + H2O(s) + 2e- -) Mn2O3 (k) +2OH- dır.

Alkalin pilde kuru pildeki gibi gaz oluşmaz.

Cıva Pili (sat pili) alkali piline benzer fakat katot olarak cıva oksit kullanılır. Ayrıca macun içinde bir miktar NaOH ve KOH bulunmaktadır. Bu pildeki katotdaki reaksiyon aşağıda verilmiştir.

HgO(k) + H2O(s) +2e- -) Hg(s) +2OH-
Bu üç pilin kullanılması sınırlıdır. Pillerde bulunan kimyasal maddeler dengeye erişirlerse kullanılmazlar ve kolaylıkla tekrar şarj edilemezler.