Uranyum 238’in yarılanma süresini nasıl bulmuşlardır? Ve Radyoaktif bozunmanın sabit olduğunu nasıl ve nereden biliyorlar?

U-238 gibi radyoaktif izotoplar çeşitli tekniklerle yalıtılıp saf hale getirilebilir. Dolayısıyla elimizde bir miktar saf U-238 külçesi olduğunu varsayalım.

Şimdi bir radyoaktif çekirdek her bozunduğunda farklı elementlere göre farklı bir enerji düzeyine sahip bazı parçacıkları (ör: alfa parçacığı denen helyum çekirdeği ya da beta parçacığı [bir elektron ve bir antinötrino ya da bir pozitron ve nötrino]) ya da yüksek enerjili bir ışınım fotonunu (gama ışını) dışarı atar. Bu parçacıkların enerjisi "sintilasyon sayacı (pırıltı sayacı)" denen bir aletle ölçülebilir. Ve belli bir zaman birimi içindeki bozunma sayısı bozunmanın ne denli hızlı olduğunu söyler. Yarılanma süresi orijinal madde kütlesinin yarısının radyoaktif olarak bozunması için gerekli zamandır; yani belli bir ışıma demetinin etkisinin ilk değerinin yarısına inmesidir. Dolayısıyla ne kadar madde ile başladığınızı ve belli bir zaman birimi içinde kaç bozunma meydana geldiğini biliyorsanız maddenin yarılanma süresini de bulabilirsiniz.

Şimdi bozunma oranının sabit olduğunu nereden biliyoruz sorusuna gelelim... Bunun böyle olduğuna inanmak için bazı teorik nedenler var. Ancak ağır bozunsun hızlı bozunsun incelenen tüm radyoaktif elementlerle gerçekleştirilen duyarlı deneyler sonucu bozunma oranının sabit olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu varsayımı kullanarak bazı fosillerin ve ne zaman yapıldığını bilemediğimiz bazı aygıtların yaşlarını saptamak mümkün olmaktadır.