Elektroliz bir çeşit hidrojen yapma yöntemidir gök gürültülü fırtınalarda da doğal olarak hidrojen açığa çıkar mı?


Gök gürültülü fırtınalarda doğal olarak hidrojenin açığa çıktığına ilişkin varsayımınız doğrudur. Şimşek çaktığında hem oksijeni hem de nitrojeni iyonize eder ve su moleküllerini bileşen parçacıklarına ayırır.

İyonize olmuş bu parçacıkların bazıları birleşerek amonyak çözeltileri ve zayıf nitratlar oluştururlar. Bunlar yağmurla birlikte toprağa aktığında bitkiler için doğal gübre işlevi görürler.