Trityumun büyük bir çoğunluğu 1940'ların ikinci yarısında başlayan ve halen devam eden nükleer silah denemeleri sırasında atmosfere yayılır. Nükleer santrallerde trityumun yayılmasına katkıda bulunur. Sulardaki asıl kaynağı da budur.

Trityum hidrojenin duyarsız izotopudur. 1H 2D (döteryum) 3H (trityum)olarak gösterilir. 2 nötron içeren atom ağırlığı 3 olan hidrojen izotopudur. Beta ışıması yaparak helyum'a dönüşür.

Trityum suların yaşlarını tayin etmekte kullanılabilir. Yarılanma ömrü: 12.25 yıldır. Yani bir suyun içinde trityum suyu ne kadar fazlaysa o suyun o kadar genç olduğunu düşünebiliriz. Eğer suyun içindeki trityum az veya yok ise suyun yaşlı olduğunu (yaklaşık 60 yıldan daha yaşlı) ve suyun göreli olarak uzun bir döngüde bulunduğunu söyleyebiliriz.

Biyokimya çalışmalarında yaygın olarak kullanılır. Vücutta davranışı izlenebildiğinden aşırı olmayan dozlarda insan sağlığına zararlı olmamalı diye düşünüyorum.


Tubitak