Bir atomdaki yörünge kabuklarından en dıştakinde bulunan elektronlar komşu atomların elektronlarıyla etkileşimde bulunurlar. Atomlar arasındaki elektron alışverişine veya paylaşımına da keza bu elektronlar konu olur ve bağları oluştururlar.

Atomun kimyasal özelliklerini belirliyor olmaları bu nedenden kaynaklanır. Ancak ‘yakın’ yani iç yörünge kabuklarındaki elektronları atomun fiziksel özelliklerini tek başlarına belirledikleri doğru değil. Atomun örneğin çap gibi bir fiziksel özelliği sahip olduğu yörünge kabuklarının dizilimine bağlıdır. Ki bu dizilimi tüm yörünge kabuklarındaki elektronların hepsi birlikte belirler.