Havadaki azot gazını havadan nasıl ayırabiliriz? Yani azotsuz havayı nasıl elde edebilir ve bunu tekrar havayla karışmasını nasıl önleyebiliriz?

Azot gazını havadan ayırt etmek için geliştirilmiş özel makineler var. Bu makineler azotu %97 - 99.99 arasında değişen oranlarla ayırabiliyorlar. Bunun yanı sıra azotu daha az saflıkta elde edebileceğimiz çeşitli alternatifler de düşünülebilir.
Örneğin havayı sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinden geçirirsek havadaki CO2 gazını ayırabiliriz.
2 NaOH + CO2 ==> Na2CO3 + H2O
Ardından kalan havayı ısıtılmış bakır tirbünlerden geçirerek oksijenin de tutulmasını sağlayabiliriz. Tabii ki bu ayrıştırma yöntemi ile soy gazları ayıramıyoruz ve bu da azotun saflık oranını düşüren bir etken oluyor.
Cu + O2 ==> 2 CuO
Ayrıca senin asıl öğrenmek istediğin havadan sadece azotu ayrıştırıp kalan havayı elde etmek sanırım. Azotu havadan ayırabileceğimiz bir başka yol ise damıtma yöntemidir. Bunun için havayı önce –190 - 200°C’lik ısıya getirerek sıvılaştırmamız gerekir. Ardından damıtma yöntemini uygulayarak (bu yöntem bildiğiniz gibi sıvıların kaynama noktaları farklılığından hareket edilerek uygulanır) azotu ortamdan uzaklaştırabilir ve geriye kalan sıvıyı tekrar buharlaştırarak azottan bağımsız bir hava elde edebiliriz. Çünkü azotun kaynama noktası oksijen ve argondan daha düşüktür. Böylece daha oksijen ve argon sıvı haldeyken azot buharlaşıp ortamdan uzaklaştırılabilir.Havadaki azot gazını havadan nasıl ayırabiliriz? Yani azotsuz havayı nasıl elde edebilir ve bunu tekrar havayla karışmasını nasıl önleyebiliriz?

Azot gazını havadan ayırt etmek için geliştirilmiş özel makineler var. Bu makineler azotu %97 - 99.99 arasında değişen oranlarla ayırabiliyorlar. Bunun yanı sıra azotu daha az saflıkta elde edebileceğimiz çeşitli alternatifler de düşünülebilir.
Örneğin havayı sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinden geçirirsek havadaki CO2 gazını ayırabiliriz.
2 NaOH + CO2 ==> Na2CO3 + H2O
Ardından kalan havayı ısıtılmış bakır tirbünlerden geçirerek oksijenin de tutulmasını sağlayabiliriz. Tabii ki bu ayrıştırma yöntemi ile soy gazları ayıramıyoruz ve bu da azotun saflık oranını düşüren bir etken oluyor.
Cu + O2 ==> 2 CuO
Ayrıca senin asıl öğrenmek istediğin havadan sadece azotu ayrıştırıp kalan havayı elde etmek sanırım. Azotu havadan ayırabileceğimiz bir başka yol ise damıtma yöntemidir. Bunun için havayı önce –190 - 200°C’lik ısıya getirerek sıvılaştırmamız gerekir. Ardından damıtma yöntemini uygulayarak (bu yöntem bildiğiniz gibi sıvıların kaynama noktaları farklılığından hareket edilerek uygulanır) azotu ortamdan uzaklaştırabilir ve geriye kalan sıvıyı tekrar buharlaştırarak azottan bağımsız bir hava elde edebiliriz. Çünkü azotun kaynama noktası oksijen ve argondan daha düşüktür. Böylece daha oksijen ve argon sıvı haldeyken azot buharlaşıp ortamdan uzaklaştırılabilir.