Atomların kütleleri 6C12 izotopuna göre ve bu izotopun kütlesi 12 alınarak ölçeklendirilmiş göreli kütlelerdir. Standart 6C12 olduğuna göre sadece bu izotopun kütlesi bir tamsayı oluşturur. Diğer atomların kütleleri; hem proton ve nötron kütlelerinin eşit olmaması hem de kütlenin bir kısmının bağ enerjisine dönüşerek azalması nedeniyle; tamsayı olamazlar.

Ayrıca çoğu elementin birden fazla izotopu vardır ve her elementin doğadaki kütlesi o elementin izotoplarının belli kütlesel yüzdelere sahip bir karışımından oluşur.

Dolayısıyla elementlerin kütle numaraları; doğada bulunan izotoplarının herbirinin kütlesiyle kütle oranının çarpılıp çarpım sonuçlarının tüm izotoplar üzerinden toplanmasıyla elde edilir. Kütle numarasının kesirli olmasının diğer nedeni de budur.