Nükleer santraller ısı üretmek için nükleer reaksiyonu kullandıkları ve bunun sonucunda çevreye salınmaması gereken radyoaktif maddeler ürettikleri için bazı ek sistemler kullanırlar.

Örneğin birçok nükleer santralde nükleer yakıtı barındıran yakıt tüpleri arasından ısınarak geçen su doğrudan türbine gönderilmeyip türbin için buhar üretilen ikinci bir çevrimi ısıtmak için kullanılır. Bununla ilgili sistemlere Birincil (Soğutma) Sistem(i) adı verilir.