Aerodinamik kuvvetler denilen ve uçağın uçmasını sağlayan dört unsur; kaldırma kuvveti yerçekimi kuvveti (ağırlık) itme kuvveti ve geri sürükleyici kuvvettir.


Bu dört kuvvet uçağın uçuşu sırasında birbiriyle çatışır.Yerçekimi kuvveti kaldırma kuvvetine karşı direnç oluşturur.Aynı şekilde itme kuvveti de geri sürükleyici kuvvete karşı direnç oluşturur.

Bir uçağın havalanması için kaldırma kuvveti ile itme kuvvetinin diğer ikisini yenecek kadar güçlü olması gerekir.Normal bir hızda uçarken bu dört kuvvet birbirine eşit olmalıdır.Uçak inerken pilotun kaldırma kuvvetini ve itme kuvvetini giderek azaltması en sonunda da yerçekimi ve geri sürükleyici kuvvetin altına indirmesi gerekir.

Sanılanın aksine uçağı havada tutan parçası motoru değil kanatlarıdır. Motor sadece öndeki havayı alıp arkaya doğru iter ve buitme kuvvetini oluşturur. Bu güç sayesinde uçak ileri doğru hareket eder.Uçak ileri doğru hareket ederken kanadının şeklinden dolayı kaldırma kuvveti oluşur.

Uçakların kanatlarının çok özel bir yapısı vardır.Yandan baktığınızda kanadın üst yüzeyinin alt yüzeyine göre daha bombeli olduğunu görürsünüz.Alt yüzey ise hemen hemen düzdür.Bu şekil uçağın kaldırma kuvvetini oluşturmasını sağlar.İşte işin sırrı budur.

Kanat hava içinde itme kuvvetinin yardımıyla hareket edince hava üst düzeyde daha fazla mesafe kaydedip daha hızlı hareket eder.Hava akışı daha hızlı ve daha fazla olunca kanadın altında ve üstünde bir basınç farkı oluşur.Bu fark kanadın alt yüzeyinden yukarı doğru bir kaldırma kuvveti oluşturur.Uçağın sürati arttıkça bu kuvvet artar ve yerçekiminden daha güçlü hale gelir.Uçak da yavaşça havalanır.Kalkışta uçakların uzun bir pistin başından başlayıp giderek hızlanmasının nedeni de budur