TANIM

r ile n birer tam sayıolmak üzere

terimlerinin çarpımınıbiçiminde gösteririz.ifadesi “k eşittir r den n ye kadar ak sayılarının çarpımı” biçiminde okunur.

B. ÇARPIM SEMBOLÜNÜN ÖZELLİKLERİ

KuralKuralKural
Özellik