I. PERMÜTASYON

A. SAYMANIN TEMEL KURALI

1) Ayrık iki işlemden biri m yolla diğeri n yolla yapılabiliyorsa bu işlemlerden biri veya diğeri m + n yolla yapılabilir.

2) İki işlemden birincisi m yolla yapılabiliyorsa ve ilk işlem bu m yoldan birisiyle yapıldıktan sonra ikinci işlem n yolla yapılabiliyorsa bu iki işlem birlikte m . n yolla yapılabilir.B. FAKTÖRİYEL

1 den n ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir ve n! biçiminde gösterilir.

0! = 1 olarak tanımlanır.

1! = 1

2! = 1 . 2

.................

.................

.................

n! = 1 . 2 . 3 . ... . (n – 1) . n

Ü n! = n . (n – 1)!

Ü (n – 1)! = (n – 1) . (n – 2)! dir.

Ü n . n! = (n + 1)! – n!C. TANIM

r ve n sayma sayısı ve r £ n olmak üzere n elemanlı bir kümenin r elemanlı sıralı r lilerine bu kümenin r li permütasyonları denir.

n elemanlı kümenin r li permütasyonlarının sayısıÜ 1) P(n n) = n!

2) P(n 1) = n

3) P(n n – 1) = n! dir.D. TEKRARLI PERMÜTASYON
n tane nesnenin; n1 tanesi 1. çeşitten n2 tanesi 2. çeşitten ... nr tanesi de r yinci çeşitten olsun.

n = n1 + n2 + n3 + ... + nr

olmak üzere bu n tane nesnenin n li permütasyonlarının sayısı


E. DAİRESEL (DÖNEL) PERMÜTASYON

n tane farklı elemanın dönel (dairesel) sıralanmasına n elemanın dairesel sıralaması denir.

n elemanın dairesel sıralamalarının sayısı :

(n – 1)! dir.


n tane farklı anahtarın yuvarlak (halka biçimindeki) bir anahtarlığa sıralanmalarının

sayısı : (n > 2)


II. KOMBİNASYON

TANIM


r ve n birer doğal sayı ve r £ n olmak üzere n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı alt kümelerinin her birine A kümesinin r li kombinasyonu (gruplaması) denir.

n elemanın r li kombinasyonlarının sayısı


Permütasyonda sıralama kombinasyonda ise seçme söz konusudur.


Ü n kenarlı düzgün bir çokgenin köşegen sayısı:


Ü Herhangi üçü doğrusal olmayan aynı düzlemde bulunan n tane noktayla;

a) Çizilebilecek doğru sayısı

b) Köşeleri bu noktalar üzerinde olan tane üçgen çizilebilir.

Ü Aynı düzlemde birbirine paralel olmayan n tane doğru en çok farklı

noktada kesişirler.

Ü Aynı düzlemde bulunan doğrulardan n tanesi birbirine paralel ve bu n tane doğruya paralel olmayan diğer m tane doğru da birbirine paraleldir.Düzlemde kenarları bu doğrular üzerinde olan tane paralelkenar oluşur.Ü Aynı düzlemde yarıçapları farklı n tane çemberin en çok tane kesim

noktası vardır.III. BİNOM AÇILIMI

A. TANIM

n Î IN olmak üzereifadesine binom açılımı denir.

Burada;sayılarına binomun kat sayıları denir.ifadelerinin her birine terim denir.

ifadesinde kat sayı xn – 1 ve yr ye de terimin çarpanları denir.


B. (x + y)n AÇILIMININ ÖZELİKLERİ

1) (x + y)n açılımında (n + 1) tane terim vardır.

2) Her terimdeki x ve y çarpanlarının üslerinin toplamı n dir.

3) Kat sayılar toplamını bulmak için değişkenler yerine 1 yazılır. Buna göre (x + y)n nin katsayılarının toplamı (1 + 1)n = 2n dir.

4) (x + y)n ifadesinin açılımı x in azalan kuvvetlerine göre dizildiğinde;

baştan (r + 1). terim :

sondan (r + 1). terim :

(x – y)n ifadesinin açılımında 1. terimin işareti (+) 2. terimin işareti (–) 3. terimin işareti (+) ... dır.

Kısaca; y nin üssü çift sayı olan terimin işareti (+) tek sayı olan terimin işareti (–) dir.
Ü n Î N+ olmak üzere

(x + y)2n nin açılımında ortanca terim

Ü n Î IN+ olmak üzere

açılımındaki sabit terimifadesinde m . (n – r) – kr = 0 koşulunu sağlayan n ve r değerleri yazılarak bulunur.Ü c bir gerçel sayı olmak üzere (x + y + c)n açılımındaki sabit terimi bulmak için x = 0 ve y = 0 yazılır.Ü (a + b + c)n nin açılımında ak . br . cm li terimin kat sayısı;