Hidrojen peroksit (H2O2) soluk mavi renkte; sulandırıldığında ise renksiz hale gelen bir bileşiktir. Diğer adı PERHİDROL dur.Hidrojen peroksitin akmazlık değeri sudan daha yüksektir.Çok güçsüz bir asit olan bileşik; özellikle kâğıt sanayinde kâğıtlara beyaz renk vermek için üretilmektedir. Bileşik ayrıca dezenfektasyon oksitleme antiseptik üretimi ve roket yakıtı üretiminde de kullanılmaktadır.

İnsan vücudunda bu molekülü parçalamak üzere karaciğerde üretilen katalaz adlı bir enzim yer almaktadır. Bu enzim hidrojen peroksit molekülünü parçalayarak su ve oksijen molekülü eldesi sağlar.

Tarihi

Hidrojen peroksit ilk defa 1818 yılında Fransız kimyacı Louis Jacques Thénard tarafından baryum peroksitin nitrik asit ile bileşiğe sokulmasıyla elde edilmiştir. Üretildikten sonra uzun süre boyunca bileşiğin kararsız olduğuna inanıldı. 19. yüzyılın sonunda Petre Melikishvili ve öğrencisi L. Pizarjevski bileşiğin doğru formülünün H-O-O-H şeklinde olduğunu gösterdi.
  • Hidrojen peroksitin farklı hallerde atom bağları arasındaki açılar.